MS-pasienter

Regjeringa holder dem for narr

Meninger

Personer med multippel sklerose (MS) har god effekt av trening og fysioterapi i varme strøk. For mange er dette den eneste behandling som virker. Politikerne har kjent til dette i ti år, og har gjentatte ganger lovt å utvide ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

Likevel slippes ikke MS-pasienter inn i ordningen.

En studie fra 2007 viser at MS-pasienter etter fire uker med fysioterapi og trening på Tenerife, klarte å gå lenger og med mindre besvær enn etter den samme behandlingen i Norge. I tillegg varte effekten lengre.

En forskjell i gangevne på 100 meter kan være avgjørende for muligheten til å stå i arbeid. Og kan avgjøre om du orker å ta turen ned til kjøpesenteret for en kopp kaffe med venner. Det handler om livskvalitet.

11.000 personer i Norge lever i dag med MS. Halvparten har ikke nytte av medisiner, og det eneste som da kan hjelpe, er god rehabilitering.

Behandlingsreiser har vært et kjærkomment tilbud for noen pasientgrupper i lang tid, mens andre grupper, til tross for dokumentert effekt, blir holdt utenfor ordningen.

Regjeringen Solberg skrev i sin politiske plattform at den ville «styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper».

Dette har skapt forventninger hos mange med MS, forventninger som etter fire år ikke er innfridd. Dette er for oss i MS-forbundet en uholdbar situasjon.

Vi vet at rehabilitering virker, og årlig sendes det hundrevis av pasienter på rehabiliteringsopphold i Norge. Rehabiliteringsopphold i varmt klima er langt rimeligere enn opphold på norske institusjoner.

Det gjør det enda mer uforståelig at regjeringen fremstår som handlingslammet i dette spørsmålet.