Rådmannen svarer Eldres råd

Meninger

Jeg er glad for at Namsos eldres råd er opptatt av rehabiliteringen av Seniorhuset. Denne oppussingen trengs sårt!

Jeg skjønner også kritikken av at prosessen tar lengre tid enn det som var meningen. Jeg har tidligere orientert kommunestyret om forsinkelsen og gjentar gjerne dette igjen i NA.

Kommunestyret vedtok 26.1.2017 å rehabilitere Seniorhuset innenfor en kostnadsramme på 27 mill. kroner i 2017. Administrasjonen utarbeidet et anbudsgrunnlag som ble lagt ut i siste halvdel av mars 2017. Kontrakt med Multiconsult om prosjekteringsoppdraget ble signert i slutten av mai (uke 22).

Multiconsult har frist til 14. september 2017 med å lage tilbudsgrunnlaget for innhenting av pris på selve byggearbeidene.

I befaringer undervegs i prosessen ble det påvist asbest i ytterkledningen. Påvisningen krever en miljørapport for hvordan den asbestholdige kledningen skal saneres.

På bakgrunn av kapasitetsproblemer hos teknisk etat og behovet for en ekstra rapport, er det nå estimert at tilbudsgrunnlaget er ferdig for utlysning omkring 1. oktober 2017 og med planlagt gjennomføring i 2018.

Som rådmann har jeg beklaget på det sterkeste overfor kommunestyret at de ikke ble orientert om kapasitetsproblemene i organisasjonen, om de pålagte ekstra undersøkelsene, og hvordan dette kunne påvirke fremdriften i Seniorhus-prosjektet. Dette beklager jeg også overfor Namsos eldres råd – og ikke minst overfor de eldre som berøres direkte av forsinkelsen.

I likhet med innbyggerne i Namsos og Namsos eldres råd ser jeg nå fram til at Seniorhuset skal skinne på nytt!