Hvem taler kulturens sak?

  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

En rekke søkere meldte seg da Steinkjer søkte etter ny kultursjef. Valget falt på Leif Terje Nilsen. Han som har gledet mange namdalinger som medlem i duoen Nilsen og Aalberg.

Nilsen kommer fra jobben som daglig leder i Tindved kulturhage i Verdal og skal forene og utvikle kulturen i den nye kommunen Steinkjer og Verran fram mot 1. januar 2020.

Nye Namsos kommune får med seg Namdalseid og Fosnes – hvor en av de største kulturpersonlighetene fra Namdalen har sitt opphav – dikteren Olav Duun.

Namsos som kulturby fikk seg en kraftig trøkk etter at Rock City-konseptet ble skrinlagt. Vi skal selvsagt lære av det som ble gjort feil, og dessverre er det også det en hefter seg mest med. Feilene.

Hvorfor ikke trekke lærdom av alt som gikk bra? All den kreativiteten som boblet i mange år før byggene tok form og ikke minst; trekke veksler på det man skapte av opplevelser og innhold på kulturfronten. Forventningene. Optimismen.

Da jeg gikk på Namdal gymnas først på 80-tallet lurte vi på om byen noen gang ville få et nytt hotell. 30 år etter fikk vi et kjekt hotell og NTE Arena som er en av landet beste konsertsaler.

Hadde vi hatt dette uten at noen hadde turt å satse? Nei. Byggene står der – namsosingene har det ikke noe verre i hverdagen om det kostet kommunen noen ekstra millioner. Noen tror det.

I ettertid synes jeg ikke det var regninga som var verst. Det verste var at mange av dem som lovpriste satsinga i Namsos, hoppet av rocke- bussen og ble med i hylekoret og sang dagstøtt hvor ille allting var. Det koret ble stort.

De som fortsatt nynner på refrenget, bør minnes på at kommuneøkonomien i Namsos i dag er solid.

Men er det så ille i Namsos? Nei, kulturbyen lever i beste velgående på mange måter. Vi har en stolt rockehistorie, som nå blir ivaretatt av nyskapningen Woodland.

For meg var det også kultur av beste merke da Ullvaren Kafe ble fylt til trengsel under martnan med program for den eldre generasjonen. I Namsos kirke var det gospelmusikk av ypperste klasse. Mens 700 personer gikk samlet opp til Klompen i flokk, stemte forfatteren Jo Nesbø gitaren ved Namdalsmuseet og det kom 400 dit. Alt dette skjedde på et par døgn.

Så det skjer noe i kulturbyen Namsos året rundt, lokale aktører er i sving og vi får jevnlig besøk av artister og kunstnere, som har hele landet som arena. Tar vi med idretten og musikkskolen, er det ikke langt unna at nesten hver eneste familie er involvert i en eller annen kulturaktivitet.

Namsos har valgt å klare seg uten kultursjef over lang tid. Det skulle spares penger og en av de viktigste funksjonene i en stor kulturkommune ble fjernet. Midlertidig, het det.

Kulturetatene i Namsos, Fosnes og Namdalseid har dyktige folk staben, men de trenger en leder som ikke bare tar tak i hverdagens oppgaver, men som evner å se i glasskula. Som legger fram spenstige planer, som kan legge til rette for at det skapes arbeidsplasser som er basert på kulturelle virksomheter.

Når vi ser hvilke verdier kulturen skaper gjennom sine aktiviteter, er det framtidsrettet å satse enda mer på kultur som et verktøy hvis vi vil ha vekst og økt bolyst. En av de store utfordringene for Nye Namsos blir å skaffe nye arbeidsplasser ut over de lovpålagte oppgavene fra staten.

I Ytre Namdal har de den blå sektor som en drivkraft, og i Overhalla er industriparken et senter for økt vekst, som også påvirker i folketallet.

Nye Namsos har mer enn andre kultur i blodet. Å satse på en kultursektor som eksempelvis kan samarbeide med næringslivet om felles strategier og hvordan en kan utnyttes kompetansen til fellesskapets beste, kan være mer enn lurt.

Kultur er et vidt begrep hvor vi skal dyrke kulturens egenverdi. Gir vi kreativiteten rom, vil noe av det kunne bli en suksess- historier. Det har vi en rekke eksempler på i Namdalen. Går vi til trønderhovedstaden, ser vi hva kulturen bidrar til av vekst. Det er ikke bare RBK som er en pengemaskin der i gården.

En kommune kan ha som mål å ha en ambisiøs kulturpolitikk, men for at det ikke bare skal bli skjønne ord på et papir, må vi være villige til å satse på å ha en lederfunksjon som holder i trådene. En ambisiøs kultursjef som har et overordnet blikk og tør å snakke med store ord. Slik har de tenkt i Steinkjer og slik tenker de andre steder landet. Det vil overraske stort om ikke også Nye Namsos vil tenke slik.

Kulturen er for viktig til at den skal være en bijobb for kommunalt ansette som har mer enn nok å gjøre ellers.

Hvem vil til Namsos? 22 søkte stillinga som kultursjef i Steinkjer..