Svarer Giske

Pensjonsspørsmålene Ap ikke vil svare på

Meninger

For Høyre er det viktig at folk får den pensjonen de har jobbet hardt for og som de har krav på. I et desperat forsøk på å unngå å svare på berettigede spørsmål om konsekvensene av Aps nye pensjonsforslag, beskylder Aps nestleder Trond Giske Høyre for å drive en «skremmekampanje» mot norske pensjonister.

Det er altså ikke Høyre, men landets fremste pensjonseksperter i Arbeids- og sosial- departementet som har beregnet at pensjonister risikerer å tape flere hundre tusen kroner i pensjon med Aps forslag dersom det går bra med norsk økonomi i årene fremover.

Ifølge Giske må lønnsutviklingen fremover være langt høyere enn «forventet» for at dette regnestykket skal slå til. Her snakker Giske mot bedre vitende, for Norges Bank forventer at lønnsutviklingen vil være på et slikt nivå allerede i 2019.

Dagens system for årlig regulering av pensjoner ble utviklet av AP sist gang de satt i regjering. Det er derfor uredelig av Giske å omtale dette som «Høyres modell». Høyre har sagt vi er åpne for å vurdere nye forslag til regulering av pensjonene dersom det er positivt for pensjonistene.

Arbeids- og sosialdepartementets beregninger viser at pensjonistene kan risikere å tape på Aps forslag hvis det går bra med norsk økonomi. Vi venter fortsatt på at Ap skal dokumentere det motsatte.

I stedet for å spre usannheter om Høyres politikk, burde Trond Giske og Ap svare pensjonistene hva de kan forvente seg med Ap.

Gifte og samboende pensjonister har vært salderingspost når Ap budsjetterer sin reverseringspolitikk. Fra september i fjor fikk gifte og samboende pensjonistpar 8.000 kroner ekstra i pensjon. Ap stemte imot denne økningen. Aps manglende omsorg for gifte og samboende pensjonister kom nok en gang til uttrykk i juni i år, da partiet stemte imot regjeringens og samarbeidspartienes forslag om å øke minstepensjonen til gifte og samboende pensjonister med ytterligere 1.000 kroner.

Vil Ap reversere disse endringene som har gitt mange pensjonister bedre økonomi?

Ifølge Finansdepartementet vil minst 210.000 pensjonister i alle inntektsgrupper i snitt få 6450 kroner i økt skatt med Ap opplegg. Giske og Ap bør klargjøre hvor mange flere pensjonister som vil få økt skatt når Ap skal øke skattene. Og hvor mange pensjonister vil få økte avgifter når Ap skal øke avgiftene med fem milliarder kroner? Høyre har i regjering gitt 3,3 milliarder i skattelette til pensjonistene, i gjennomsnitt 4.000 kroner per pensjonist.

Vil Ap reversere disse skatte- lettelsene som har gitt pensjonistene bedre kjøpekraft?