Alle elever fortjener å bli sett

Meninger

Elevene merker godt at de får mer oppfølging når de er færre i klassene.

De kan ha samme lærer i matematikk og naturfag, i mattetimen er de 15, mens i naturfag er de 30. Det er stor forskjell på hvor stor opp- følging de får i de to faga. Læreren er den samme, men matematikklæreren er mye bedre enn naturfaglæreren.

Elevorganisasjonen har kjempet for dette lenge. Foreldrene ønsker at ungene deres skal bli sett, derfor er også FUG (foreldreutvalget for grunn- skolen) enig. Lærerorganisasjonene har vært enige om dette kravet i flere år. Mange lærere slutter i jobben fordi de ikke strekker til. Alle elever fortjener å bli sett, også de som er innadvendte.

Derfor har SV som ett av våre krav til et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, at ingen elever skal være mer enn 15 pr lærer i 1.–4. trinn, og går de i 5.–10. trinn skal de være maksimalt 20 i gruppa. Arbeiderpartiet har heldigvis også begynt å snakke om flere lærere i skolen, så vi har tro på at vi skal få gjennom dette kravet. SV vil ha denne normen på skolenivå, slik at alle elever får gå i små klasser, samme hvor stor skolen er.

Vil du at ungene skal bli sett på skolen, også på store skoler, stem SV.