For egen regning

Derfor teller din stemme

SKOLEDEBATT NA-redaktør Kim Riseth ledet blant annet denne skoledebatten på Ytre Namdal vgs. i valgkampen. Der svarte et stort flertall av elevene at de ønsker å bo i distriktet også etter utdanning, hvis de får en bra jobb. Men hvordan de ulike partiene skal legge til rette for det har de forskjellig svar på.   Foto: Lena F. Hatland

Meninger

Stortingsvalget mandag tegner til å bli mer spennende enn noen hadde tenkt seg – fordi de største partiene sliter med å engasjere velgerne. Det som avgjør valget i år, er hvem som klarer å mobilisere flest til å komme seg til stemmelokalene. Derfor kan faktisk din stemme bety mer enn noen gang – uansett hvem du stemmer på.

For oss i NA er det alltid ei utfordring å finne de lokale sakene i et stortingsvalg. Statsministerduellen og nasjonale meningsmålinger har en tendens til å ta fokus vekk fra det som faktisk betyr noe for dem som bor i distriktet. Kommunevalget er langt mer konkret, da dreier det seg om folk de fleste kjenner eller møter i hverdagen. Men faktum er at det er langt flere som stemmer ved stortingsvalget enn ved kommunevalget. Faktisk gikk valgdeltakelsen ved det forrige stortingsvalget opp i Nord-Trøndelag – til 76,6 prosent – det høyeste de siste 20 årene. Mens valgdeltakelsen ved siste kommunevalg ga grunn til bekymring.

Vi i NA har derfor valgt å satse skikkelig på valgdekninga på valgnatta mandag. Opptellinga av stemmene vil ta tid, spesielt ettersom forhåndsstemmene må telles manuelt, så noen resultater til papiravisa neste dag får vi ikke med. Men vi kommer til å ha ei direktesending på våre nettsider, i samarbeid med Trønder-Avisa og Trønder-TV, der de lokale resultatene vil bli analysert og kommentert direkte av et bredt panel. Det er fordi ingen andre kommer til å gjøre det. NRK, TV 2 og de store regionavisene kommer til å ha fokuset på andre ting enn forskjellene i stemmegivning i Namsos, Grong, Vikna eller Flatanger.


Nye stemmesteder i Namsos

NTE Arena og Sørenget

Valgstyret i Namsos har vedtatt flere endringer som berører velgerne. Spillum valgkrets er lagt ned, mens Namsos sentrum og Vemundvik har fått nye stemmesteder.

 

Det er lett å tenke at stemmene fra Namdalen blir småtterier i den store sammenhengen, og umulig kan ha noen påvirkning på valgresultatet. Når det i tillegg ikke ligger an til at en eneste namdaling kommer inn på tinget, kan vi jo kanskje tro at avstanden til makthaverne blir enda større. Det er et faresignal at vi mister den direkte kontakten det gir å ha noen som er lokalkjent. Men samtidig må vi passe oss for å skape et skille mellom lokalt engasjement og de «nede i Oslo». Av de 169 som skal velges til Stortinget, er det tross alt bare 19 som representerer Oslo. Og av dem igjen er en av førstekandidatene fra Overhalla.

Skremmebildet av at alt styres av Oslo-folk stemmer altså ikke. Det er vi som velger inn hvem som skal representere oss på Stortinget, og valg- ordninga er vektet slik at stemmene fra distriktene teller mer. Faktisk kan det være bare noen få hundre stemmer i Nord-Trøndelag som kan vippe den ene eller andre kandidaten ut av stortingsbenken. Akkurat nå kan det stå mellom regjeringspartiene Høyre og Frp hvem som får det siste mandatet, men også mandatene til Ap og Sp kan være i spill. Valget er rett og slett mer åpent enn på lenge.

Så kan du jo spørre om det spiller noen rolle hvem som sitter på tinget. Noe av forklaringa på at Ap og Høyre har gått tilbake på menings- målingene kan være at forskjellen mellom de to partiene er blitt vanskeligere å se for mange. Igjen er det slik at skremmebildene alle partiene tegner opp før et valg, ofte ikke slår helt til.

Det kan være sunt å erkjenne at alle de vanlige partiene og politikerne i Norge er engasjert ut fra et oppriktig ønske om å gjøre hele Norge til et bedre land å bo i. Det er ingen som bærer på en hemmelig plan om å rasere distriktene. Men at politikk betyr noe – og har direkte konsekvenser for alle, er det ingen tvil om. Spesielt i vår del av landet – som er mer utsatt for politiske beslutninger og reguleringer enn de fleste andre. At de ulike partiene også har forskjellige svar og løsninger på de grunnleggende samfunnsutfordringene, er det heller ingen tvil om.

Vi har et sunt, engasjert og levende demokrati, og trenger ikke frykte krise uansett utfall av valget mandag. Men ditt valg handler likevel om nettopp det – valg, prioriteringer og verdier. Derfor er det viktig at alle bruker stemmeretten. Det gjør faktisk en forskjell.

Godt valg!