Paulsen som nordkoreansk nyhetsoppleser

Meninger

I politikk ser det ut til at alt går an, når man ser Magne Paulsens virkelighetsoppfatning, historieforståelse og forsøk på gjenfortelling.

Statistikker og rapporter over Bindal er deprimerende lesing. Bindal ligger med noen unntak, nederst over alt. Det får opposisjonen skylden for, og ikke de som til dels har sittet med rent flertall alene i de 30 siste årene.

Venstre i Bindal har gjennom 30 år pekt på en annen kurs og andre prioriteringer. Det har vi fått kritikk for, men er stolte i ettertid, når vi ser fasiten. Detaljene kjenner vi.

Et eksempel på katastrofe er at det var Bindal Ap og en Ap-statsråd som veltet Bindals- bruket på hver sin måte. Her hadde det tatt seg bedre ut med litt ydmykhet.

I kjent stil snur han problemstilling på hodet, og sier at Bindal ikke er noe problem for Austra. Problemet er på Austra med tre kommuner og to fylker. Og innbyggerne der ble ikke spurt om evt. tilhørighet til en samlet storkommune.

Så blir opposisjonen beskyldt for å være splittende når vi protesterer på vedtak om nedleggelse og sentralisering i kommunen. Det er altså ikke de som fremmer forslagene som splitter. Resultatet etter snart 30 år med Ap-styre er at vi har en kommune med halvert innbyggertall, høg gjennomsnittsalder, over 50 prosent offentlig ansatt, høg sårbarhet og nå med landets høyeste kommunegjeld pr. innbygger.

Bindal er dessverre splittet. Ved kommunevalget for seks år siden var kun èn person på Ap-lista fra Bindalshalvøya. Hvorfor? Ordfører var ikke synlig utenfor kommunesenteret. Møteprotokollene er fulle av delte vedtak som gikk på geografi, der Bindal Ap kun har foreslått og stemt for sentralisering og investeringer i kommunesenteret.

Dette er årsakene til at kommunen også er delt i synet på kommunesammenslåing. Ap frykter resultatet av en folkeavstemming og later som om medlemsmøtet i Bindal Ap representerer folket. Bindal er ikke lenger en samlet enhet, og det kan vi takke de som har styrt denne utviklingen for, og det er ikke Bindal Venstre.

Bindal Venstre ønsker en ny storkommune velkommen, med livskraftige grender med egen identitet og stolthet i et større administrativt fellesskap med høy kompetanse der politikerne ikke kan opptre så usaklig som vår gammel- ordfører. Bindal Venstre ønsker Rørvik som administrasjonssenter. Rørvik klarer seg uten å måtte sentralisere funksjoner, og har råd til å være raus med grendene. Bare slik kan vi vokse sammen.

Bindal er ved et veivalg. De som vil reversere Bindal til en splittet, gjeldstynget kommune med uoverkommelige utfordringer i framtiden, kan fortsatt stemme Ap (eller Sp). Vi vet resultatet. Ansatte i Bindal kommune er utsatt. Les rapport fra Telemarksforskning.

De som tror på visjoner om en sterk kommune med høy kompetanse, en kommune med livskraftige grender med skole, barnehager og desentraliserte funksjoner, bør stemme Venstre. Vi må bygge samhold igjen, og det skal vi klare.