NA mener

Godt valg!

«Evnen til å stå samlet om de viktige sakene vil avgjøre hvordan de neste fire årene blir.»

Meninger

Valgdagen i dag vil kunne ha stor betydning for en rekke rammebetingelser for Namdalen. Mest konkret har det vært knyttet opp mot muligheten for en reversering av vedtaket om kommunesammenslåing i Ytre Namdal.

Men akkurat hvor kommunegrensene skal gå er neppe den viktigste faktoren for utviklinga og framtida for folk flest i Namdalen. Det er jobbskaping, også utenom offentlig sektor, samferdsel, trygghet for liv og helse, og muligheten til å delta i den voldsomme endringa som skjer både i Norge og verden ellers, der alt digitaliseres, som er de grunnleggende faktorene som bør avgjøre hvilket parti du stemmer på.

Distriktspolitikk har vært et stort tema i valgkampen. Det er viktig, og det betyr at også Namdalens spesielle utfordringer har hatt god mulighet til å bli satt på dagsorden. Det er ingen partier som vil si seg uenig i at det skal satses på Sykehuset Namsos – og alle er enige i at det skal være mer politi ute blant folk. Hvordan dette skal løses, har partiene derimot ulike oppskrifter på, og der kommer de klassiske skillene mellom høyre- og venstresida fortsatt tydelig fram.

Veksten i Ytre Namdal, og utfordringene for oppdrettsnæringa, er kanskje det temaet som stortingskandidatene har fått høre mest om fra de lokale politikerne. Det gjenspeiler også det som vil være kanskje det mest avgjørende for bosetting og framtida for Namdalen.

Selv om Frp har hatt både landbruksministeren og fiskeriministeren i regjeringa, til stor skepsis blant mange i næringene, skal det godt gjøres å påstå at landbruket og havbruket i Namdalen er rasert den siste fireårsperioden. Det skyldes ikke minst at andre partier også har presset på og fått gjennom sine krav, etter å ha lyttet til innspill fra sine distrikter. Det viser altså at uansett utfall av valget i dag, og hvem som ender opp med regjeringsmakt, er det lokale engasjementet, og evnen til å stå samlet om de viktige sakene som vil avgjøre hvordan de neste fire årene blir. Det viktigste er altså å engasjere seg. Da betyr også din stemme på valgdagen noe.

Godt valg!