NA mener

Sykkelkommunen

KOSTNADSBESPARENDE Kostnadene ved å ta i bruk jernbanelinja, og gjenvinne skrapjernet, burde også bli lavere enn ved å anlegge en helt ny trase, mener NAs leder. 

«En sykkelveg langs jernbanelinja ville blitt et nasjonalt landemerke.»

Meninger

Overhalla satser på å få folk i bevegelse – på to hjul. Kommunen har ei klar målsetting om å bli Namdalens sykkelkommune nummer en. Foreløpig ligger de godt an og er i førersetet, med ei aktiv satsing med tilrettelegging for sykler, og tilskudd til elsykler.

Dette er prisverdige og framtidsrettede tiltak. Sykling er ikke bare miljøvennlig, men bidrar til trivsel og folkehelse. Det at Overhalla fokuserer på trygg hverdagssykling er spesielt viktig – det er med på at sykkelen kan bli et realistisk alternativ til det å kjøre de mange småturene med bil.


Overhalla oppfordrer innbyggerne til å bruke sykkelen

Slik vil Overhalla bli sykkelkommune nr. 1

Mobilitetsuka er verdens største kampanje for miljøvennlig transport. I år ønsker også sykkel-kommunen Overhalla at bilene parkeres.

 

Det vil selvfølgelig fortsatt være slik at bilen er et viktig framkomstmiddel for de fleste i Namdalen. Men signalene om bedre og billigere busstilbud og økt satsing på sykkel er viktig fordi det i en god del tilfeller vil være et bedre alternativ enn bilen.

Det store målet for Overhalla er å få til en gang- og sykkelveg helt til Namsos. Tidligere i år har fylkesråden for samferdsel, Tomas Iver Hallem, foreslått å bruke den gamle jernbanelinja mellom Ranemsletta og Namsos til en slik gang- og sykkelveg. Da var det positive signaler fra Jernbanedirektoratet om å frigjøre banen, og ei avklaring skulle egentlig komme før sommeren.

Det er viktig at ei slik avklaring nå kommer, og at Overhalla kan se disse planene i sammenheng med sin satsing. Da må også den nye storkommunen Namsos dras med i dette arbeidet.

En sykkelveg langs jernbanelinja ville blitt et nasjonalt landemerke, der den går langs elvenes dronning Namsen. Her er det altså mulig å både bedre lokalmiljøet og skape en attraksjon som vil sette Overhalla på kartet som sykkelkommune. Kostnadene ved å ta i bruk jernbanelinja, og gjenvinne skrapjernet, burde også bli lavere enn ved å anlegge en helt ny trase.

Det å bruke jernbanen til sykkelsti er et bedre og mer realistisk miljøtiltak enn å skulle ha tog på den gamle Namsosbanen igjen.