Ap slikker sine sår

Ap har mistet folket

Kritisk Tidigere politisk journalist Håkon Arntsen er svært kritisk til Aps valgstrategi og hans synes synd på Ap-leder Jonas Gahr Støre (bildet). 

Meninger

Arbeiderpartiet har seg selv å t akke for at partiet er i ferd med å miste grepet på velgerne, ikke minst den eldre generasjon.

Partiet tar ikke tilstrekkelige grep for å møte de sist års samfunnsutviking. Mange føler snikende uro knyttet til fram- tiden både med tanke på den norske velferdstaten, verdenssituasjonen og norsk kultur og tradisjoner.

At USA har fått en president som nærmest daglig skyter fra hofta, både i nasjonale og internasjonale saker, virker mildt sagt skremmende. I duell med Nord-Korea synes alt av midler mulig, til og med bruk av atomvåpen. I denne situasjonen støtter Ap regjeringens svekkelse av forsvaret i Nord-Norge, nedlegging av Andøya flystasjon og redusert luftforsvarskapasitet på Bardufoss.

Det var derfor ikke uventet at Ap gikk sterkt tilbake i nord, og i de såkalte bastioner i sør, mens Senterpartiet som klarest har signalisert at de vil styrke forsvaret og norsk selvforsyningsgrad, nærmest bykser fram. At dette har stor innvirkning, især på den eldre generasjons stemmegiving, er jeg ikke i tvil om.

En av de store tragediene i vår tid er terror og terror- trusler fra radikale muslimer, blant annet IS. Da holder det ikke å si at vi skal leve som før. Uroen er der, og bestialske handlinger i mange land forsterker usikkerheten for framtiden. Dette har Frp skjønt, og med Sykvi Listhaug som talskvinne, har de tatt grep. Dermed gjorde de også et godt valg.

Den engstelse som mange føler for religiøs fanatisme og vanvittig muslimsk martyrdød, er definitivt ikke bare å bagatellisere. Råskapen og mangel på menneskeverd er et brutalt angrep på vår kultur og våre verdier.

At Arbeiderpartiet er mer opptatt av å angripe Listhaug enn å stå fram som hovedforsvarer av norsk kultur og norske verdier, er etter min mening også med på å forklare valgresultatet.

For mange velgere ble penger og skatteøkning, Arbeiderpartiets viktigste budskap.

Svartmaling av fortsatt Høyre-regjering, bidro neppe til å øke Aps troverdighet. Norge er et av verdens rikeste land, og de fleste vet at Ap og Høyre er stort sett enig i det aller meste. Fire år med Erna har også vist at de fleste klarer seg bra. Partiets hakking på Erna Solberg virket derfor mot sin hensikt. Folk blir lei krangling og krisemaksimering. I stedet burde Ap ha hatt langt mer fokus på egen politikk og egne løsninger. Ikke minst er det viktig i en usikker tid som vi nå erfarer.

Jeg synes oppriktig synd på Jonas Gahr Støre. Denne inteligente, reflekterte og kunnskapsrike mannen, alltid velkledd som en snill søndagskoleleder, som i valgkampen skulle tøffe seg med hardtslående LO-retorikk. Jeg fikk følelsen av et konstruert og kunstig rollespill.

At det i siste del av valg- kampen dessuten ble fokus på hans personlige økonomiske disposisjoner, forsterket problemene både for ham og Ap.

Når Støre sitter svært godt i det økonomisk, og samtidig skal være parties talsmann for «folka på golvet», så nærmer parodien seg temmelig raskt.

Arbeiderpartiet har etter min mening, behov for å bli mer lydhør fra «folk flest». og noe mer kritisk til sin indre krets av Ap-frelste. Partiet har nemlig behov for vesentlig fornyelse på flere samfunns- områder.

Å kjefte på hverandre, er neppe den beste løsning.