Aktuelt tema

For mye elg?

Mindre? Kåre Hallager ferdes mye i skog og mark og mener det er mindre elg å se. Dessuten er matmatet til elgen ikke av det beste flere steder.  Foto: Tor Ivar Viken

Meninger

Så av media for en stund siden at de som uttalte seg mente at det var for mye elg, og at det burde skytes mer. Kan hende er det riktig.

Jeg er nesten uten unntak ute i naturen hver dag både sommer og vinter, men overraskende, ser jeg lite elg. Det skulle tilsi at stammen er for liten, men det vil vel være for lettvint forklaring.

Der hvor jeg ferdes mest, er fra 100 m til 500 meter over havet, og ser en på hva som tilbys elgen av mat der, er det ikke mye å skryte av, og da spesielt på vinters tid. Ergo må elgen trekke nedover til lavere høyder og beiting på nyskudd og delvis gras og åkerland på sommers tid. Der kan en se flokker på 10 til 15 dyr, men er det nok mat til så mange.

De siste årene har mange av de åpne områdene grodd att av løvskog, men er dette mat til elgen. Nei, jeg tror ikke det, da det består mye av or og bjørk, og lite av det som er på menylista til elgen. En annen ting som jeg har observert er at elgen trives ikke i alt for tett skog. Elgen er et stort dyr som vil ha noe plass.

Hittil i år har jeg sett ca. 40 dyr utenom de store flokkene på dyrket mark. Mange av dyrene er små i forhold til alderen. Elgjakta er nå kommet i gang i de fleste kommuner, og det vil være av stor interesse å følge med slaktevekta på ungdyr. Ut fra den kan en danne seg bilde av bestand og næringsgrunnlag på de forskjellige valdene.