Svar til Almåsvold

Bru over Beitstadsundet, igjen

Meninger

Paul Almåsvold har igjen skrevet en kronikk om hvor meningsløs han synes opprustingen av FV 17 med bru over Beistad- sundet er.

I Namdalsavisa 20. oktober går han grundig til verks og angriper spesielt meg og mitt engasjement i denne saken.

Jeg og Almåsvold er enige om at vi begge gjerne skulle sett en fullt opprustet og moderne FV17 hele veien fra Steinkjer til Rørvik.

Å bygge ny vei er dyrt og verken jeg eller Almåsvold kan forvente at en flunkende ny FV17 står klar i løpet av kort tid. Jeg mener likevel den nye brua som nå er i ferd med å bygges over Beistadsundet er et godt bidrag til en bedre og mer effektiv FV17.

Å ruste opp veinettet i Nord-Trøndelag, og spesielt i Namdalen er viktig. Jeg mener den nye brua er bra for å knytte Namdalen – Innherred – og Fosen nærmere sammen. Gode politiske løsninger er ofte bygget på kompromiss. Det er tilfellet også i når det gjelder opp- rustingen av FV 17.

Som rikspolitiker er jeg nå ikke direkte en part i de prioriteringer som gjøres for FV 17. Jeg håper likevel prosjektet om opprusting av FV 17 videre mot Namdalen går videre.

God, trygg og effektiv kommunikasjon til og fra Namdalen er viktig for det nye Trøndelag som nå er i støpeskjeen.