Kutt i maskinskatten

Riktig medisin

Meninger

Om vi i fremtiden skal opprettholde et høyt velferdsnivå må det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Skatten ansatte og bedrifter betaler skal finansiere velferden vår. Noen skatter er særlig skadelig for å skape og opprettholde arbeidsplasser.

Maskinskatten, er en slik skatt. Dette er skatt på maskiner som bidrar til lønnsomme arbeidsplasser over hele Trøndelag. Det gjelder for sagbrukene, meieriene, møbel- fabrikkene, lakseslakteriene, mekanisk industri og smelteverkene.

Statsbudsjettet for 2018 var et godt budsjett for NHO Trøndelags medlemsbedrifter. En av de viktige årsakene til det var regjeringens forslag om, over en femårsperiode, å fjerne eiendomsskatten på maskiner, samlebånd og roboter. Det vil gjøre det lettere for bedriftene i Trøndelag å beholde dagens arbeidsplasser og skape flere.

Industri er ikke bare en fordel for ansatte, staten og eierne, men også for kommunene.

For at trøndersk industri skal være konkurransedyktig også i fremtiden trenger bransjen å styrkes gjennom mer bruk av automatisering og robotisering. Det krever store investeringer, og det vil bli lettere å gjennomføre disse investeringene uten maskinskatten.

Skal vårt distrikt være attraktivt for utenlandske investeringer i for eksempel datasentre, må maskinskatten vekk. Fram til nå har store utenlandske IT-aktører i liten grad investert i Norge. En viktig årsak har vært at vi ikke kan tilby forutsigbare rammevilkår som kan måle seg med det svenskene og danskene har. Maskinskatten blir ikke fastsatt før etter at nye fabrikker er ferdig bygget. Vi har eksempler i Trøndelag på at det har tatt fem år før skatten har blitt fastsatt. Det at ulike kommuner har forskjellige måter å skattlegge maskiner og utstyr på er uheldig og skaper uforutsigbarhet for nærings- livet. Mange saker har også endt i lange rettsprosesser.