Om lam og sau

Stopp galskapen – vi krever en ny politikk

Meninger

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon , Tilskuddene må i slike tilfelle flyttes fra økt volumproduksjon til å løse andre samfunnsoppgaver med sauenæringa.

Sauen er viktig landskapspleier, hindrer gjengroing og har stor betydning for biologisk mangfold. Norsk ull og skinn kan bli større kvalitetsprodukt. Sauebruka er viktige arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Situasjonen er nå så dramatisk at politikken må endres. Ved nyttår lå det 3 200 tonn saue- og lammekjøtt på lager. Pr. 1. oktober er det eksportert 442 tonn småfekjøtt i år, mens det bare var ca. to tonn i hele fjor. Sauenæringa eksporterer kjøtt til dumpingpris for å bli kvitt det enorme overskuddet.

Samtidig gir staten titalls millioner til nye sauefjøs, og lageret vokser igjen.

Dette er uansvarlig bruk av skattebetalernes penger. Skjønner ikke regjeringa dette, eller er overproduksjon av sau/lam en villet politikk for å presse prisene?

Sauebønder rapporterer om fortvilt lave slakteoppgjør. Spesielt er prisen på søyer «latterlig lave og en vits», sier flere. For noen er det krise med tap i hundre tusen kroners klassen!

Vi mener også at innføringa av lammeslakttilskuddet som premierer volumproduksjon og de tyngste sauerasene, var et feilgrep. Dette er også en årsak til overproduksjon i saueholdet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ta saken inn for Næringskomitéen på Stortinget og med landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Saken vil også bli «en varm potet» på landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.