Ny bru på fv 17

LO vil stoppe kineserne

Meninger

LOs lokalorganisasjoner i Nord-Trøndelag støtter fylkesrådets avgjørelse i å avvise tilbudet fra det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group om å bygge bru over Beitstadsundet. Vi håper det nye fylkesutvalget i Trøndelag fylkesting står på samme standpunkt.

Gjennom å bruke norske selskaper vil verdiskapningen forbli i Norge og i Nord-Trøndelag. Ringvirkningene blir da at det blir økt sysselsetting, altså flere nordtrøndere i arbeid, lokale entreprenører slipper til og får økt vekst i selskapet.


 

Dette drypper også over i andre næringer som leverer mat, overnatting og utstyr, materiell osv., i tillegg vil skatten av dette arbeidet komme tilbake til Trøndelag. I motsatt fall flyttes hele verdiskapningen ut av Norge og til Kina. Erfaringer fra tidligere prosjekt kineserne har gjort er at de er selvforsynte med alt, både materiell, arbeidskraft og utstyr.

Norske lønns og arbeidsforhold må legges til grunn for beslutningen, som igjen sikrer bevaringen av vår velferdsstat.