Takk, Skjelstad

Bløffen rundt ny Fv 17

Meninger

Takk til André N. Skjelstad for svar på mitt innlegg. Ingen andre av cup-gruppen har villet kommentere mine innlegg tidligere. De har vel ment at det er best å tie ihel mine ytringer.


 

For alle med litt vett og forstand må jo se galskapen i den vedtatte trasè for FV 17. Den er jo kun en egeninteresse for de som ønsket en snarveg mellom Steinkjer og Malm.

Skjelstad skriver så vakkert om en bedre FV 17 til Namsos, og at det er dyrt å bygge veger. Men hvorfor da sløse bort ca en milliard kroner, rasere ca 300 da dyrket mark og pålegger namdalingene store bompengeutgifter fullstendig unødvendig?

Påstanden om å knytte Namdalen tettere sammen med Fosen vet du er et tøvete argument. Du må være en temmelig sløv politiker for å gå på en slik bløff. Namdalen ER vel knyttet til Fosen med vegen Namdalseid Osen – en veg det er store planer om å utbedre vesentlig.

Namdalingene ville nok for eks. heller hatt bru til Jøa i stedet for å betale kroner en milliard i en veg som er en særinteresse for Steinkjer og Malm. Du som er fra Verran bør vite at industrien i Verran har bedt om at brua ble bygget over Rambergholmen. Det ville ha gitt en raskere veg til Steinkjer og spart industrien for store transportutgifter, og spart tettstedet Malm store miljøutslipp.

Men det siste punktet er tydeligvis noe Sp og Venstre bare sier i valgkampene. Det samme gjelder rasering av dyrket mark.

Hvis det finnes en smule rettferdighet og fornuft igjen hos cup-makerne, bør de legge bomstasjonen sør for den nye brua, slik at merutgiftene betales av de som har nytte av vegen.

Et annet alternativ er å ikke bygge den planlagte bru over Beitstadsundet, men fortsette vegen sørover langs fjorden på østsiden, og bygge brua over Rambergholmen. Du kan spørre folk i Follafoss (ikke Malm) hva de synes om den idèen.

Så kan vi få bygge FV 17 gjennom Beitstad der den burde ha blitt vedtatt bygget: Tunnel gjennom Bergåsen, videre sør for Vellemelen, rette ut noen svinger, ved Hjelneset går vegen over to holmer og inn på den vedtatte veg til Sprova. Da slipper vi den rasfarlige Kvarvingdalen. Det raseres minimalt med dyrket mark. Det er ikke nødvendig med bru. Den blir kortere og ca en milliard kroner billigere.

Når FV 17 skal utbedres gjennom Namdalen, bør ansvaret overlates til Region Namdal. Når Nord-Trøndelag fylkeskommune ikke kunne ta hensyn til Namdal ved bygging FV 17, kan vi ikke forvente at det bedre av Trøndelag fylkeskommune. Nå blir ikke namdalingene tildelt noen fine titler engang.

Det bør være en tankevekker for Steinkjer, at Verdal, Levanger og Stjørdal skviser Steinkjer i en felles region, fordi Steinkjer har vist en egoistisk oppførsel i Nord-Trøndelag fylke. Dette har vært mulig fordi Steinkjer har hatt dyktige politikere.

Det er lenge siden Namdalen har hatt slike politiske tungvektere som Guttorm Hansen, Olav Benum, Bjarne Håkon Hanssen og Johan J. Jakobsen. Tillater meg å si litt spøkefullt, at det holder med «et gram» fra Steinkjer for å velte lettvekterne fra Namdalen.