Om el-biler

Tesla Høyre

Meninger

Det brygger opp til strid om avgiftene på el-biler. Høyre foreslår å øke avgiftene på tunge el-biler, i dette tilfellet en Tesla som skal få en avgift på 70.000 kroner. Mange tilhengere av nevnte kjøretøytype er mot dette, men Høyre mener det er OK.

Jeg skal ikke avgjøre om el-biler i det lange løp er mer miljøvennligere enn biler som blir drevet av fossilt brennstoff, men heller se på hvorfor Høyre mener dette er greit. Høyres Mudassar Kapur forsvarer dette avgiftshoppet på nettet i dag.

Det som er interessant er argumentasjonen. Høyre mener dette er i orden fordi Tesla-eiere har råd til det. De argumenterer med at eiere av dette bilmerket har en bruttoinntekt på 1,3 millioner, og dermed har de råd til å betale.

Dette var nye toner fra Høyre angående avgifter. De mener at dersom noen har råd til å betale, så kan de like godt betale. Dette åpner for helt nye løsninger når det gjelder skatt og avgifter de neste fire årene.

Høyre har ment at formueskatten er skadelig for nærings- livet, og rammer norske bedriftseiere og ikke utenlandske eiere. De har aldri sagt at disse menneskene ikke har råd til å betale formueskatten, bare at den var skadelig. Nå kan de øke denne skatten for svært mange ut ifra det faktum at de har råd til å betale.

Det samme bør også gjelde inntektsskatt. De som har råd til å betale høy skatt, bør gjøre det. Noen av dem som tjener mest har i landet, er nullskatteytere. De slipper selvsagt alltid unna, men det må vel være en trøst for oss alle at de med høy inntekt kan betale enda mer, for de har jo råd til det.

Jeg tror vi går spennende tider i møte. Mest interessant blir det å følge med om dette prinsippet får gjennomslag hos Høyre i den kommende budsjettdebatten. Noe sier meg at prinsippet kun vil gjelde for Tesla-biler.