Leserinnlegg

Friidrettens bølgedaler

Meninger

Normann Ryan jr. hadde interessante betraktninger om nordtrøndersk friidrett i Trønder-Avisa tirsdag 31. oktober. En bearbeidet versjon stod på trykk i Namdalsavisa samme dag. Bakgrunnen er høstmøtet i Nord-Trøndelag friidrettskrets 28. oktober.

Ryan fokuserer på seniorfriidrettens «miserable status», og det er vanskelig å være uenig i at det har vært en dårlig sesong for seniorene. Det foreskrives en resept på at friidretten må lære av andre idretter, og det pekes også på suksessfulle oppskrifter fra tidligere perioder, blant annet trønderske treningsgrupper som har bidratt til både bredde og høyt nivå i ulike øvelsesgrupper. Jeg vil føye til: Vi kan selvsagt også lære av andre kretser – slik de forhåpentlig kan lære av oss.

Kretsens ledelse har framholdt at det først og fremst er klubbenes ansvar å skape treningsmiljøer som legger godt til rette for utøverne – dette gjelder både for rekrutter og etablerte utøvere. Kretsen har ingen egne utøvere. Kretsens oppgaver er derfor først og fremst å samordne tilbud og aktiviteter og bistå klubbene. Kretsen ønsker gjerne å initiere og gjennomføre tilbud ut over klubbenes egenaktivitet, men er avhengig av klubbenes bestillinger og at de benytter de tiltakene kretsen tilbyr.

I siste tingperiode har kretsstyret hatt fokus på følgende tiltak for ungdom, junior og senior:

1. Felles opplegg rundt reiser og opphold på nasjonale mesterskap.

2. Samarbeidsavtale med Steinkjer videregående skole om trening, utøverutvikling og trenerutvikling. Dette har inkludert åpne samlinger og trenerforum i skolens/kretsens regi med trening og teori – også for klubbtrenere.

3. Åpen friidrettshall i kretsens regi hver lørdag i vintersesongen for å kunne trene sammen på tvers av klubbgrensene.

4. Å samle klubbene innen kretsen til felles påskesamling i Syden.

5. Å forsterke stevnetilbudet for ungdom, junior og senior ved gjeninnføring av Midt-Norsk mesterskap.

Det meste av dette har vi gjennomført, og med økende oppslutning. Felles påskesamlinger på tvers av klubbgrensene har vi ikke lyktes med å få til.

På aktivitetssiden har friidrettskretsen ellers hatt sitt hovedengasjement på sportslige fellestiltak som stafettserien, Tinestafetten, TA-sprinten, ungdomssamlinger og tilretting ved mesterskapene og  Lerøylekene.

Kretsen mottar definitivt ikke entydige krav og ønsker fra klubbene. De største klubbene kjører stort sett egne opplegg for de eldste, og forventningene til kretsen er ulike. Klubbene samarbeider selvsagt på noen områder, men det er helt åpenbart mye å gå på. Kretsstyret ønsker gjerne å bistå, men dette må være tuftet på at klubbene VIL og har BEHOV.

Det kan være flere årsaker til seniorenes «miserable status». Normann Ryan jr. peker på noen av dem. Jeg vil i tillegg nevne:

- Mange av våre aktive og dyktige seniorer de siste årene har nesten ikke deltatt i år, av ulike årsaker (sykdom, skader, lagt opp, flyttet ut av regionen).

- En del utøvere som var kvalifisert, stilte ikke opp i mesterskapene.

- I Holmenkollstafetten har Nord-Trøndelag FIK flere lag i eliteklassene og får enda flere neste år. Hvorfor ser vi svært få av løperne på baneløp?

I år ønsket kretsstyret, etter mange år med dårlig KM-deltakelse, å droppe bane-KM for heller å stimulere til et godt Midt-Norsk mesterskap. Men etter ønske fra klubbrepresentanter på ledermøtet sist vinter, la vi også i år inn KM-øvelser i andre stevner. Men KM har åpenbart ingen status, og undertegnede ser iallfall ingen gode argumenter for at vi skal fortsette med dette.

Når dette er sagt om seniorfriidretten, må jeg også understreke at mitt hovedinntrykk etter både sesongen og høstmøtet er at året har bydd på mye positivt:

- Vår foreløpige oversikt viser at vi har en fin økning i aktivitetstallet (deltakelse i stevner) – spesielt blant de yngste.

- Rekrutteringsarbeidet er i frammarsj i mange klubber, og vi registrerer mange enkeltutøvere fra klubber uten regelmessig friidrettsaktivitet.

- Vi har hatt god oppslutning om våre rekrutteringssamlinger og svært få forfall til ungdomskonkurransene.

- Vi har ei innholdsrik terminliste, og så å si alle terminfestede stevner og løp er gjennomført i 2017.

Vi må også framholde at Nord-Trøndelag FIK er den friidrettskretsen som har størst aktivitet i «samordna rapportering» til Norges Idrettsforbund i 2016.

Mye kan tyde på at vi er inne i et generasjonsskifte. Vi må ha fokus på å beholde ungdommene lengre i friidretten og stimulere til å fortsette med friidrett i seniorklassene, gjerne gjennom tiltak som Normann Ryan jr. påpeker, og å lære av andre idretter, som Stian Ludviksen tar til orde for.

Friidrettens kompleksitet, med mange og ulike øvelser, gjør det ikke enkelt å etablere kretslag – men kanskje skal vi heller lage treningsgrupper med utøvere som driver med det samme. Friidrettskretsens styre er åpen for å følge opp alle gode forslag og initiativ.

Kretsens ledelse skal arbeide aktivt og positivt med samarbeidstiltak, treningstilbud, stevnekonsepter og andre tiltak som kan styrke både seniorfriidretten og aktiviteten i barne- og ungdomsklassene. Men vi ønsker oss tydelige signaler og bestillinger fra utøvere, trenere og klubber hvor skoen trykker og hva behovet er.