Ikke spar på bekostning av pasientene

illustrasjonsfoto  Foto: Vidar Ruud, ANB

Meninger

Helse Nord-Trøndelags økonomiske situasjon har gjort at ledelsen nå mener man må ty til oppsigelse av 70-90 årsverk. Dette er en alvorlig situasjon som Legeforeningen og Norsk sykepleierforbund lokalt ser på med stor bekymring.

Helse Nord-Trøndelag har i lang tid slitt med rekruttering av helsepersonell. Delvis på grunn av geografisk beliggenhet, men også på grunn av spesialistflukt til universitetssykehusene. Sykepleiere, psykologer, leger og annet helsepersonell utdanner seg ved sykehusene, men mer urbane strøk med gode betingelser frister etterhvert mer. Dette er en uakseptabel trend som det i årevis er arbeidet med å forbedre. Nedskjæringer som går på bekostninger av disse yrkesgruppene vil ødelegge rekrutteringsarbeidet som er gjort i alle disse år og forringe sykehusets rykte.

I en trang økonomisk situasjon kan man ikke lokke med økonomiske insentiver for å rekruttere. Man kan friste helsepersonell med en arbeidsplass hvor pasientene og faget står i fokus. Ved å ty til oppsigelser blant de som er pasienten nærest strider man direkte med Torbjørn Aas’ intensjon om «pasientorienterte organisering». Legeforeningen og sykepleierforbundet mener det ikke er pasientorientert å si opp sykepleiere som står for mest tid sammen med pasientene eller miljøterapeuten som når fram til pasienten med psykisk lidelse, og ingen kan erstatte helsesekretærene som har den overordnede oversikten over hverdagslig drift for å få pasientflyten til nettopp å flyte. Vi mener drastiske tiltak som oppsigelse viser at hverken faget eller pasientene står i sentrum. Det er endringer i hvordan vi driver det vi driver som må til, ikke hvor få som skal gjøre samme jobb med mindre ressurser.

Man må stille spørsmål ved om det er gjort feil i budsjettet for Helse Nord-Trøndelag når så store underskudd gjør seg gjeldende i 2017. Basisfinansieringen er grunnlagt på objektive kriterier som for eksempel befolkningsgrunnlag og demografi. Hva er kriteriene som er satt i Helse Nord-Trøndelag? Er den økonomiske situasjonen et resultat av for lite inntjening? I så fall hvorfor? Er resultatkravet for stort i Helse Nord-Trøndelag? Det er de som produserer tjenester som må få fortsette å produsere, det er svær logisk brist å begrense de som jobber på gulvet nært pasienten. Overraskende har det kommet frem at rammen for 2018 er langt større enn opprinnelig anslått. Likevel holder man fast ved innsparingsplanen som innebærer oppsigelser. Dette er mildt sagt uforståelig.

Stortingsrepresentant for Høyre, Elin Agdestein, kommenterer den økonomiske situasjonen i Helse Nord-Trøndelag i Namdalsavisa 02.11.17. Hun argumenterer med at innsparingsprosessen må starte langt unna de som har direkte pasientkontakt ved sykehusene i Namsos og Levanger fordi det handler om å frigjøre mest mulig ressurser til direkte pasientbehandling. «Sakens kjerne ligger i at vi trenger folk som møter pasientene. Det er helt avgjørende i ei tid hvor vi vet at pasientstrømmen vil øke kraftig i årene som kommer» sier Agdestein i intervjuet.

Man stiller spørsmål ved om faget står i fokus i en slik trang økonomisk situasjon. Er det virkelig sånn at det må gå på pasientene løs når vi omorganiserer spesialisthelsetjenesten og sparer samtidig?