– En ren latterliggjøring

– Arne H. Sollie sitt sleivspark fra Facebook, er en ren latterliggjøring av Sollie all den tid avisene ikke trykker hele innlegget hans.

SVARER Overlege Christian Myrstad ved Sykehuset Levanger svarer på tirsdagens oppslag i Namdalsavisa og Trønder-Avisa om overlege Arne Holst Sollies uttalelser på Facebook.  Foto: Johan Arnt Nesgård (T-A)

Meninger

Oppslagene i Trønderavisa og Namdalsavisa mandag 20. november, med Arne H. Sollie sitt sleivspark fra Facebook, er en ren latterliggjøring av Sollie all den tid avisene ikke trykker hele innlegget hans.

Det er plukket ut én flåsete setning som ledelsen i Helse Nord-Trøndelag oppfordres til å uttale seg om, mens det vi egentlig lurer på er hva de mener om alt det andre. Vi som kjenner Arne vet at det aldri var hans intensjon å sette en hel gruppe av befolkningen i forlegenhet, noe han selv forklarte godt i det samme oppslaget.

Det er en underlig verden vi lever i når dette blir det viktigste å nå ut med til trønderne denne dagen. Avisene latterliggjør først og fremst seg selv med en slik presentasjon av nyhetsbildet. Det er dessuten beklagelig at ingen av avisene har oppfattet budskapet i Sollies varsling.


Overlege ved Sykehuset Levanger:

«Ansett psykisk utviklingshemmede som ledere, de finner sjelden på dyre omorganiseringer»

Overlege i Helse Nord-Trøndelag skaper sterke reaksjoner etter krass kritikk i Facebook- innlegg.

 

Innlegget til Sollie inneholder et svært viktig budskap! Han roper et varsku om misbruk av fellesskapets ressurser. Jeg skulle ønske det var dette budskapet som førte til den massive journalistiske mobiliseringen.

Jeg skjønner at det i en klikkfinansiert medieverden er mer inntektsbringende å sitere sleivspark og henge ut enkeltpersoner og grupper av befolkningen. At HNT omorganiseres til bankerott har paradoksalt nok utløst svært lite redaksjonelt arbeid.

KRASS KRITIKK Overlege i Helse Nord-Trøndelag, Arne Holst Sollie, skapte sterke reaksjoner etter et Facebook-innlegg han publiserte på sin profil. – Setninga om psykisk utviklingshemmede var ment som en fleip, uttalte Sollie i tirsdagens NA.  Foto: Namdalsavisa

 

På nytt viser avisene med dette oppslaget sin manglende interesse ved ikke kritisk å etterfølge Sollie sitt utsagn om en møteaktivitet verdt 50 millioner kroner. Når omorganisering og nedbemanning gjennomføres på en slik måte at leger, sykepleiere og andre setter morgenkaffen i halsen flere ganger ukentlig er det alarmerende at det var dette som havnet på forsidene.

Legene i HNT er oppriktig bekymret for pasientenes behandlingstilbud, en frustrasjon som kommer til tydelig uttrykk i Sollies innlegg.

Det er generelt en påfallende tilbakeholdenhet av kritisk journalistikk i trøndelagsavisene angående sykehusets drift og hvordan midlene sykehuset finansieres med forvaltes. Det er pasientene sitt sykehus og pasientene sine penger det er snakk om. Pasientene er den tapende part i den stadig eskalerende konflikten i HNT. Sykepleierne og legene taler pasientene sin sak, ikke sin egen.

Om avisene i stedet hadde klart å få direktøren, klinikksjefen og brukerrepresentantene i tale om disse momentene hadde de gjort en viktig og samfunnsnyttig jobb. Har ikke pressen et spesielt ansvar for å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle?

Nok en gang etterlyses gravende og kritisk journalistikk, og mer engasjement rundt kjernen i problematikken. Medieresponsen dette utsagnet utløste oppleves absurd når man ser alle leserinnlegg i sykehuskonflikten som ikke har ført til redaksjonelt arbeid.

I tillegg til at innlegget bør publiseres i sin helhet mener jeg det er rimelig å kunne forvente at direktør, klinikksjef og brukerrepresentant kommenterer på budskapet i innlegget, som de åpenbart har lest, ikke bare på den siste setningen. Dét hadde vært mer interessant å lese.