Sommer bør søke samarbeid

Meninger

I Namdalsavisa 29. november sier helse- og sosialsjef i Namsos, Morten Sommer, som en kommentar til mulig etablering av framtidas private helsetjenester i Namdalen, at de må konkurrere mot noen som tilbyr ei tjeneste gratis (frivilligheten).


Heidi vil tilbyprivate helsetjenester

Norge står overfor en eldrebølge helsevesenet vil få utfordringer med å håndtere. Nå vil Heidi Wang tilby private helsetjenester i samarbeid med namdalske kommuner.

 

Samme Sommer opplyste i avisens lørdagsutgave, at kommunen er hardt presset i årene framover, når det gjelder å innfri befolkningens behov innenfor pleie og omsorg.

Kanskje kommunen heller burde søke å samarbeide med private, og la de på egnede områder være et supplement? Innenfor barnehagesektoren ser vi eksempel på et vellykket samarbeid mellom kommune og private. I Namsos får over 90 prosent et tilbud.


23 personer venter på omsorgsplass

Pårørende fortviler mens ventelistene på omsorgsplasser i Namsos fylles opp og flere kommer til på listene. Kommunen har ingen raske løsninger å ty til for å løse floken.– Ikke et stort privatmarked

Morten Sommer er redd at private aktører vil konkurrere med frivilligheten i samfunnet.