"Mye tyder på at Sommer har tatt et standpunkt uten å undersøke saken nærmere"

Meninger

Det var en uheldig innfallsvinkel av Helse og omsorgssjef, Morten Sommer i onsdagens utgave av NA. Der kommenterte han bedriften Noen AS ønske om å se på muligheten til å etablere seg i Namsos.

Han sier det er et begrenset marked for private aktører og baserer påstanden på egen generell oppfatning av kjennskap til innbyggerne i Namsos. Samt at de vil være konkurrenter til frivillige som tilbyr tjenester for eldre med behov for hjelp.

Dette ble fanget opp av nyhetsenheten til Nasjonalforeninga for folkehelsen som distribuerer saker internt. Sammen med det regionale kontoret og lokale demensforeninga mener de Helse og omsorgssjefen tar feil og sier at de ønsker Noen AS sitt tilbud velkommen. Videre sier de at tjenestene ikke er konkurrerende, tvert imot er de supplerende.

Er påstandene fra Morten Sommer basert på fakta kunnskaper, eller er de personlige meninger? Mye tyder på at Sommer har tatt et standpunkt uten å undersøke saken nærmere. Vertskapsrollen til Namsos Kommune er i denne saken ivaretatt på en slett måte av Sommer. Er det slik vi ønsker velkommen til bedrifter som ser på muligheten til å etablere seg i Namsos? Det har vært bedre og invitert Heidi Wang inn, først og fremst for å lære mer om hennes erfaring og deretter se på eventuelle muligheter for samarbeid. Da ville bedriften følt seg godt ivaretatt og opplevd Namsos Kommune som profesjonell og et godt vertskap.

Namsos Næringsforening har vært i møte med den politiske ledelsen i kommunen og har et inntrykk av de er langt mer offensiv i tilnærmingen til dette. Vi håper politikerne nå tar tak og bidrar til økt sysselsetting og bedre velferdstjenester i kommunen.

Statistikk viser at antall eldre over 80 år øker fra 200 000 til 500 000 innen 2028. Denne utfordringen er umulig å løse på dugnad. Her må det nytenking og innovasjon til.

Namdalen har gode forutsetninger til å få en sunn helsenæring som framover vil være i vekst. Det med bakgrunn i at vi har Sykehuset Namsos.

Stortingsmeldingen for helsetjenester er like om hjørnet. Hva om det gjøres tiltak for å finne ut ståstedet for helsenæringa og deretter tenke potensialet. Da blir det lettere å ta gode valg samt kloke beslutninger.  I utgangspunktet er dette en vinn vinn situasjon, hvor brukerne får bedre livskvalitet, det skapes flere arbeidsplasser og kommunen sparer penger.

Vi håper kommunen ønsker å møte framtidas demografiske utfordringer på en offensiv måte. Da må man evne og tenke både nytt og annerledes. Noen AS må bli invitert inn. Slik at kommunen får bedre kjennskap til hva slike aktører kan bidra med. Kommunen må ta firmaer som ønsker å etablere seg i Namsos på alvor. Skal vi nå målet om 1000 nye arbeidsplasser i denne regionen, kan man ikke utelukke noen. Heller ikke de som driver med sosialt entreprenørskap.


– Ikke et stort privatmarked

Morten Sommer er redd at private aktører vil konkurrere med frivilligheten i samfunnet.

 


– Positivt for Namsos

– Tilbudet vil gi mer til de som virkelig trenger det, sier Lisa Gamst Aglen (H) om etableringa av Noen AS i Namsos.