Plasser flyktninger i de minste kommunene

Meninger

Norge har snudd ryggen til flyktningene og vil bare ta inn en liten gruppe i 2018. De som kommer skal plasseres i de største byene og de største kommunene.

Høyre og Frp (og delvis Ap) som står bak denne umenneskelige politikken hadde nå muligheten til å gjøre flere positive grep.

De kunne plassert de få som kommer, i de minste kommunene. De har nå bygd opp et apparat for mottak og leverer gode resultater i forhold til integrering, arbeid og meningsfylt tilværelse.

Det som nå gjøres er både ulogisk, distriktsfiendtlig og uheldig for integreringen. Det er ingen skam å snu, både i forhold til å åpne for å motta flere og for å unngå gettofisering i de største sentra.