Omorganisering i Helse Nord-Trøndelag

Omorganisering blottet for tillit

Advarte Legeforeningen var tidligere i høst samstemt i kritikken mot at direktør Torbjørn Aas ikke hensyntok legenes krav. Nå spør tillitsvalgte om ledelsen har tillit til fagfolkene i helseforetaket.   Foto: Legeforeningen i Namsos

Meninger

Vi er avhengige av tillit til fagfolks kompetanse. Av og til blir dette veldig synlig. Å sette seg i et fly forutsetter stor tillit til de to fagpersonene som sitter bak spakene i cockpiten. I disse julebordstider er vi avhengige av tillit til fagfolkene på kjøkkenet som lager ribba akkurat så sprø og lutefisken nøyaktig så bløt som den skal være.

Men ikke alle har tillit til fagfolk. Én som sannsynligvis ikke har det er direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag (HNT).

Kort tid etter ansettelse i mars 2016 bestemte direktøren seg for å starte en storslått omorganisering. Han døpte den «pasientorientert organisering» uten å snakke med alle de fagfolkene som jobber med pasientene, nemlig sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, bioingeniører med flere. Dette opplevde vi på ingen måte som noen tillitserklæring, men vi var fortsatt ikke hårsåre.

Snart kom fase 1 av omorganiseringen i gang. Fagfolk og alle andre interesserte i og utenfor helsevesenet ble invitert inn i varmen og oppfordret til å komme med synspunkter i form av høringssvar. Vi fikk to alternative omorganiseringsforslag å velge mellom.

Direktørens valg falt på alternativet med en omorganisering på tvers av geografi, altså ikke stedlig ledelse slik Stortinget har vedtatt som hovedregel i Nasjonal helse- og sykehusplan. En SINTEF-rapport fra 2004 beskriver også ulempene med strukturen sykehusdirektøren har valgt. Men har man først lagt seg til å vende det døve øret til fagfolk så må det kanskje bli slik. Som del av omorganiseringen til direktør Aas kuttet han derfor like godt antallet leger blant klinikkledere fra fem til to. Mange vil være enige i at legespesialister er viktige fagfolk i en spesialisthelsetjeneste. Er det slik at direktøren ikke har tillit til legespesialister i toppledelse og at han derfor foretrekker ledere med annen utdanning?

Internasjonal forskning har dokumentert at leger er best egnet til å lede sykehusavdelinger. Samtidig finner man ikke bevis på at en formell lederutdanning alene gir bedre resultater i kliniske avdelinger. De fleste som har yrkeserfaring med flere ledere vil nok falle på at det er personlig egnethet som teller mest. Dernest er det vel smart å lytte til fagfolk.

Slik ser ikke direktør Aas på det.

Omorganiseringen fortsatte så med lyntoghastighet. I juni 2017 trakk legene i nødbremsen ved å forelegge bevis på manglende informasjon og involvering. Direktøren måtte begrunne sine valg foran et allmøte og fikk kun betinget tillit. Han skulle nå være mer tilstede blant fagfolkene som jobber nært pasienten og en partssammensatt gruppe med legerepresentasjon skulle se på hvordan pasientbehandlingsfagene kunne løftes frem. Direktøren valgte i oktober å overkjøre legespesialistene en gang til og avsluttet omorganiseringen i fire klinikker. Dette vitner om manglende tillit til fagfolk.

I en slik situasjon er det ikke overraskende at et hundretalls leger står opp mot direktøren som disse streikende gruvearbeiderne på bildet, og spør direktøren: Har du tillit til dine fagfolk - legene du skal lede?

Direktøren har ut fra det man kan lese av hans konkrete handlinger åpenbart ikke tillit til at leger kan utrette noe innenfor sykehusledelse. Styret i HNT har derimot tillit til direktøren, men har styret tillit til fagfolk?

Fagfolk i sykehusene har rett på å få vite det.


Les svaret: