«Det er på tida at Venstre går inn i regjeringa.»

Leder

«Det er på tida at Venstre går inn i regjeringa.»

Meninger

Venstre går ei skjebnehelg i møte. Nå i helga avgjør nemlig Venstres landsstyre om partiet skal forhandle om å gå inn i Høyre/Frp-regjeringa. Alternativet er en eller annen form for avtale med Erna Solberg & co.

Venstre er sterkt splittet i dette spørsmålet. Det er fortsatt stor skepsis mot å gå inn i en regjering der Frp er med. På den annen side er det stadig flere i Venstre som mener at deltakelse i regjering vil gi best uttelling for partiet.

I flere uker har det vært samtaler mellom Høyre, Frp og Venstre for å kartlegge hvilke muligheter som kan ligge i en utvidelse av regjeringa til Erna Solberg. Naturlig nok har fokuset her vært hva partiene er mest uenige om. Det er ingen hemmelighet at Frp og Venstre står på hver sin planet i miljøpolitikken og når det gjelder asyl- og innvandringsspørsmål.

Her må ulike hensyn veies opp mot hverandre. Partiet vil nemlig miste velgere uansett hvilken samarbeidsløsning som velges. Da gjelder det å lande på den løsninga som samlet har potensial for å friste flere velgere. Poenget er at Venstres velgere er minst lojale. Valgforskerne Bernt Aardal og Johannes Bergh kan fortelle at Venstre i høst bare klarte å holde på en tredel av velgerne fra 2013-valget. Hvis Venstre går inn i Erna Solbergs regjering, kan partiet risikere å tape flere velgere til Ap. På den annen side kan Venstre kapre tidligere Høyre-velgere.

For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at mange Høyre-sympatisører stemte taktisk for å sikre at Venstre kom over sperregrensa på fire prosent for utjevningsmandater. Venstre fikk 4,4 prosent ved høstens valg. Venstre-leder Trine Skei Grande har, etter litt vingling, plassert partiet sitt solid på borgerlig side. Venstre synes heller ikke å ha tapt på signalene om mulig regjeringsdeltakelse. Det skjer til tross for at Venstre i valgkampen ga et tilnærmet løfte om at partiet ikke kan gå med Frp i regjering.

Venstre har de siste fire årene kjempet for å vise fram det de mener er sine politiske seire utafor regjeringa. Men dette er det ikke lett for velgerne å se. Det er på tida at Venstre går inn i regjeringa, og tar et tydelig grep om sine kjernesaker, i stedet for å krangle om smulene etterpå.