Rektor på Olav Duun vgs.: «Usunn russefeiring»

Advarer Russefeiringen har blitt mer og mer kommersiell, og allerede i grunnskolen etableres russegrupper. Det er ikke er et sunnhetstegn, mener rektor Steinar Lio ved Olav Duun videregående skole.  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Russen på Olav Duun videregående skole er i full gang med å forberede russetiden, og noen legger mye arbeid og ressurser i dette. Så mye ressurser at foreldre, politikere og skolene finner grunn til å ta opp spørsmålet om alt er greit slik feiringen har utviklet seg. Vi har hatt debattmøte i Kulturhuset på initiativ fra grunnskolen og foreldreutvalget.

Temaet er tatt opp i skoleutvalgene for de videregående skolene i Namdalen. Politi og ungdomskontakter i kommunen bidrar, og skoleledelsen følger opp på skolene. Og i alt arbeidet prøver vi å få til en dialog der russen selv er «med oss».

På Olav Duun videregående skole tar vi tak fra vår side, og ønsker foreldrenes og politikernes engasjement velkommen. Her følger skolens røst i arbeidet.

Slik ser vi at russefeiringen i Namsos har utviklet seg de siste årene:

• Russefeiringen har blitt mer og mer kommersiell. Klær, musikk og andre effekter har blitt butikk, og blir krevende for mange å delta i.

• Russebussene har kommet i økende antall, og med det eksklusive grupper som fører til ekskludering av andre.

• Musikk og tekst kjøpes av kommersielle leverandører. Lyden er høy og tekstene slette.

• Russetiden startes opp i god tid før 1. mai for at de som har brukt mye penger skal «få igjen for investeringene».

• Når russen har kommet i gang er de ikke i stand til å reversere, de suges inn i en gjennomføring som koster tid, energi og penger.

Med denne utviklingen ser vi følgende:

• Russegrupper etableres allerede i grunnskolen, og elevene bruker mye tid på dette før de er russ. Alt for å dekke opp høyere kostnader med feiringen.

• Tidlig etablering av russegrupper fører ofte til ekskludering og konflikter som går ut over det psykososiale miljøet og læringsmiljøet generelt. Individualismen og det kommersielle preger feiringen. Samhold, fellesskap og det kollektive er det mindre av.

• Vi hører også at hybelboere og elever som dagpendler kan oppleve at de ikke blir inkludert i feiringen.

• Svartrussen er nesten borte.

• Noen elever i grunnskolen gjør feil utdanningsvalg og søker studieforberedende fag istedenfor yrkesfag fordi de føler de må delta med vennene i russegruppa som ble etablert i ungdomsskolen.

Og vi ser at:

• I mediene kan denne typen russefeiring hylles, og store budsjetter beskrives som trening i entreprenørskap.

• Noen voksne og foreldre syns også at russebuss er entreprenørskap og kult, og noen velger å «rulle med».

• Men nå stiller flere og flere foreldre relevante og kloke spørsmål.

Fra skolens side har vi følgende budskap:

• Vi legger ikke til rette for russefeiring som går ut over skolearbeidet. Vi arbeider for å legge til rette for et læringsmiljø som fremmer de faglige resultatene og gjennomføringen.

Vår oppgave er å få så mange elever som mulig gjennom opplæringen på normert tid, og med så gode resultater som den enkelte kan klare. For mange går tidsbruk til forberedelser og gjennomføring av russefeiringen ut over skolearbeidet og resultatene. Vi vet det.

• Det er viktig at skoleledelsen i kommunen sørger for å følge opp i grunnskolen. Vi tar saken opp med russen hvert år, men det viktigste er det forebyggende arbeidet før elevene blir russ.

• Vi setter stor pris på foreldrenes og politikernes engasjement i saken. Vi ønsker tydelighet, debatt og påvirkning velkommen.

• Vi ønsker selvfølgelig også russen og elevene forøvrig med på laget i arbeidet.

Og til slutt:

• Vi ønsker russetiden inn igjen i et format som fører til at elevene får det beste ut av skolearbeidet. Vi ønsker en russetid der alle er inkludert i en hyggelig feiring, og der alle historiene var til å leve med i ettertid.