Reaksjoner på eiendomsskatt i Namsos

Skattekåte kommuner

Stiller spørsmål Hvorfor kommer Namsos kommune så dårlig ut og må høyne eiendomsskatten. Har det vært dårlig styring av kommunen? spør Bjørn Myrvold. 

Meninger

I Namdalsavisa 16.12. kan vi lese at eiendomsskatten i Namsos skal økes fra nyttår.

Den nye ordninga skal baseres på en ny taksering av eiendommene i kommunen opp til dagens omsetningsnivå. Grunnlaget er satt til 0,3 promille av omsetningstakt. Med det vil en standard bolig i Namsos få en skatteøkning på 300–400 kroner. Dette gjøres før den nye taksering er foretatt.

Med dette blir muligheten til å øke eiendomsskatten opp til 0,7 promille som i dag (2017) som er øvre grense. Men om 10 år kan takstgrunnlaget oppjusteres igjen.

I en oversikt som Huseiernes Landsforbund har offentliggjort, er det laget en oversikt over landets kommuner og skatte- og avgiftsnivået i den enkelte kommune.

Av 426 kommuner har 282 innført eiendomsskatt.


Skriver ut eiendomsskatt etter nye skattetakster i januar

Skattegrunnlag 14 mrd.

Namsos kommune skal kreve inn 40,9 millioner kroner i eiendomsskatt i 2018. Skattesatsen blir tre promille, og regninga kommer i januar selv om ingen ennå vet hvor mye deres eiendom er taksert til.

 

Øverst troner Bodø med en gjennomsnitt på kr 9.996,-. På 18. plass ligger Namsos med et gjennomsnitt på kr 7.000,-.

På en annen tabell som oppgir samlet kommuneskatt og eiendomsskatt ligger Hjartdal kommune øverst med kr 25.267,-. Leter vi nedover listen finner vi Lierne på 17. plass med kr. 21.873,-, og Namdalseid kommune på 18. plass med kr 21.825,-Ut av disse tallene kan vi trekke den konklusjon at Namsos nærmer seg toppen av kommunal beskatning i Norge.

Det vil ikke komme som noen overraskelse om vi om noen år igjen beskattes med øvre grense på 0,7 promille.

I NA kan vi lese om store økonomiske oppgaver for Namsos kommune framover. Ny ungdomsskole, nytt administrasjonsbygg inkl. kulturskole. Delaktighet i ny utbygging av Sykehuset Namsos osv. Det skranter innen den kommunale helsetjenesten som må oppgraderes.

Det må tas i bruk flere plasser ved Helsehuset. Eldre-floa vil bli en springflo, osv.

Andre sammenliknbare kommuner har hatt like økonomiske betingelser som Namsos.

Hvorfor kommer Namsos så dårlig ut, og må ty til ekstra skattebelastning for å få administrert kommunen? Har de andre sammenliknbare kommuner forvaltet sitt «pund» på en bedre måte?

Er det dårlig politisk forvaltning i Namsos som ligger til grunn


Dette må du betale i eiendomsskatt

Med en skattesats på tre promille og det nye takstgrunnlaget vil du for en eiendom med skattetakst på fra 1,5 til 2,0 millioner kroner, betale mellom 4.500 og 6.000 kroner per år i eiendomsskatt.

Noe som ifølge kommunen gir en økning på 300–400 kroner årlig for en såkalt standard bolig.

Her følger en forenklet oversikt som viser skattetakst og utregnet skatt per år. Verdi–skatt. Antall boliger i Namsos innenfor de ulike takstgruppene basert på laveste takst og sats for hver gruppe står i parentes.

500.000 kr – 1.500 kr (248)

1.000.000 kr – 3.000 kr (979)

1.500.000 kr – 4.500 kr (1378)

2.000.000 kr – 6.000 kr (826)

2.500.000 kr – 7.500 kr (390)

3.000.000 kr – 9.000 kr (190)

3.500.000 kr – 10.500 kr (94)

4.000.000 kr – 12.000 kr (52)

4.500.000 kr – 13.500 kr (42)

5.000.000 kr – 15.000 kr (14)

5.500.000 kr – 16.500 kr (7)

Borettslag er trukket ut fra antall i kategorien 5–5,5 millioner kroner.

Kilde: Namsos kommune