Helsepolitikk

Fritt brukervalg i Namsos

Meninger

Fritt brukervalg skal styrke innbyggernes frie valg når det gjelder valg av tilbyder av hjemmetjenester og/eller hjemmesykepleie. For Namsos Venstre er det viktig å styrke brukerens frie valg.

Det er kommunen som bestemmer hvem som får tilbud om hjelpe og til hvilken pris, enten brukerne velger det offentlige eller en privat tilbyder kommunen har avtale med. Egenandelen er den samme.

Private tilbyr ofte tilleggstjenester som brukeren selv betaler. Eksempel på tilleggstjenester kan være innkjøp av dagligvarer, sosialt samvær, kafé – og eller kinobesøk og andre praktiske eller sosiale gjøremål.

Ved innføring av fritt brukervalg er det viktig at en samtidig innfører egne brukerundersøkelser, slik at brukeren får anledning å gi sin tilbakemelding. Brukerne vil på denne måten kunne gi innspill som gir grunnlag for kontinuerlig forbedring.

Venstre er opptatt av å formidle til innbyggerne i Namsos kommune at etter partiets mening vil fritt brukervalg styrke brukerens innflytelse på de tjenester han eller hun mottar. I vårt fylke er Stjørdal en «Fritt brukervalg»-kommune.

Dette er bakgrunn for at Namsos Venstre i budsjettbehandlingen for 2018 fremmet forslag for kommunestyret om å utrede prinsippet om fritt brukervalg. Venstre mener en utredning er nødvendig før en tar et endelig valg om dette er et prinsipp som bør innføres eller ikke.

Ap lot den ideologiske refleksen virke og var redd signaleffekten. At Sp, KrF, og ikke minst, Høyre, stemte mot er mer underlig. For dette har partiet nylig lansert som sentral politikk med statsministeren i spissen.

Forslaget var å utrede for å vite mer, ikke innføre. For Venstre vil alltid brukeren og tjenestene stå i sentrum. God omsorg er viktigere enn signaleffekter.