Hvert fjerde sykefraværstilfelle er arbeidsrelatert innen helse

På tide å ta ansvar

Syk En rekker undersøkelser viser at det er for få hender både i sykehus og kommunehelsetjenesten. Risikoanlyse av turnusordninger må bli satt i fokus, skriver fylkesleder Sølvi Sæther i Norsk Sykepleierforbund. 

Meninger

En fersk rapport fra Sintef viser at hvert fjerde sykefraværstilfelle er arbeids- relatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet.

Seniorforsker og samfunnsøkonom ved Sintef Solveig Osborg Ose har forsket på HMS og sykefravær blant sykepleiere i sykehus. Ledelsen på norske sykehus er gode på rutiner for brannsikkerhet og oppbevaring av kjemikalier og farlige stoffer, men de utelater altfor ofte den delen som handler om hvordan de ansatte har det i hverdagen, kommer det frem i rapporten.

HMS-arbeidet i sykehusene er altfor snevert og diffust. Det er rett og slett ikke rettet mot dem som jobber der. Både HMS- arbeid og verneombudene har lav status i sykehusene, og det meldes ikke avvik på for eksempel dårlig arbeidsorganisering, brudd på arbeidstidsbestemmelser eller ekstremt arbeidspress, ifølge rapporten.

Sykepleierne har høy fysisk belastning og høyt arbeidstempo over tid og søvnproblemer på grunn av turnusarbeid. Samtidig er det lite tilrettelegging ved helseproblemer. Hverken Arbeidstilsynet, Arbeidsdepartementet eller partene i arbeidslivet, inkludert Norsk Sykepleierforbund har gjort jobben med å lage et godt HMS-system for sykepleiere innen helse og omsorgsyrkene med turnus- arbeid, hevder Ose.

En dansk undersøkelse blant 18.000 sykepleiere, viser at de som jobber natt, risikerer å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer. Undersøkelsen viser bl.a. at nattarbeid øker dødeligheten med 26 % i forhold til å jobbe dagtid. Dansk Syge- plejerråd mener at eldre sykepleiere kanskje helt bør slippe å jobbe om natta, alternativt at arbeidsuken for de som jobber netter blir betydelig kortere.

Nattarbeid forstyrrer den biologiske døgnrytmen og påvirker ulike funksjoner i kroppen som blodtrykk, puls, adrenalin, melatonin og temperatur, hevder Zorana Jovanovic Andersen, professor ved Københavns universitet, og ansvarlig for denne studien. I tillegg til den belastningen som nattarbeid vanligvis innebærer for kroppen, har situasjonen også blitt forverret fordi nattarbeidene sykepleiere har fått flere arbeidsoppgaver, og fordi det er færre på vakt om natta.

20 prosent av nyutdannede sykepleiere i Norge slutter å jobbe som sykepleiere i løpet av de første ti årene etter ferdig utdannelse viser, en rapport fra SSB. Sykepleiere er stolte av jobben sin, og de står på for pasientene, men den store arbeidsbelastningen er en viktig grunn til at de forsvinner fra yrket.

HMS arbeidet i helsesektoren må fornyes. Det må satses i enda større grad på samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Arbeidstilsynet har i flere omganger gjort undersøkelse som viser at det er for mange arbeidsoppgaver på for få hender både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Risikoanalyse av turnusordninger må bli satt i fokus. Forskning viser at det arbeidsrelaterte fraværet skyldes høy arbeidsbelastning, høyt tempo over tid og søvnproblemer på grunn av turnus- arbeid.

I vår opplæring av tillitsvalgte hevder Norsk Sykepleierforbund at en god turnus er en turnusarbeiders beste verneutstyr. Det må tas på største alvor.