Skitten maktkamp

Magnus Kjøraas,  medlem i Arbeiderpartiet og leder av Vikna Arbeiderparti  Foto: Privat

For meg er det forbløffende at nestleder Tajik nærmest uimotsagt får innta helterollen.

Meninger

Det som nå foregår i Arbeiderpartiet er en maktkamp som bærer alle tegn av å være startet av nestleder Hadia Tajik, og hennes allierte. Under dekke av å beskytte varslere er målet å fjerne Trond Giske som nestleder av Arbeiderpartiet, og dermed forhindre at han blir Arbeiderpartiets neste leder. For oss som mener Trond Giske er den beste kandidaten til å overta ledervervet etter Jonas Gahr Støre, er dette merkelig og trist.

Det medietrykket vi er vitne til kjenner vi igjen fra tiden LO-leder Gerd Liv Valla ble presset til å trekke seg. Det synes å være de samme kreftene som nå jobber i konsert for å effektuere Trond Giskes avgang. En tett klikk fra Arbeiderpartiet i Oslo, og ett nærmest samlet pressekorps jakter i flokk. Det er ikke et vakkert syn. I hele høst har vi vært vitne til anonyme lekkasjer til media med dårlig skjult kritikk av nestleder Trond Giske. De mange lekkasjene har kommet fra deler av stortingsgruppas rådgiverkorps. Jonas Gahr Støre som øverste ansvarlige burde ryddet opp i disse lekkasjene for lenge siden, men har valgt å la være. Hvorfor disse lekkasjene ikke er blitt stoppet på et mye tidligere tidspunkt, er ikke lett å forstå. Det må da være etablert rutiner som gjør at misfornøyde ansatte kan lufte sin frustrasjon, og at nødvendige endringer gjøres, uten at media involveres?      

For meg er det forbløffende at nestleder Tajik – som åpenbart også har personlige ambisjoner – nærmest uimotsagt får innta helterollen som varslernes høye beskytter. Det har blitt bestemt at det er partisekretær og partileder som skal behandle alle varlingssaker. Det var mange av oss som reagerte med vantro da nestleder Tajik rett før jul uttalte at to av varslene var rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist. Hvis det er rystende lesning som jurist, må vel det som har skjedd i det minste være av en slik art at det med relativ letthet kan anmeldes?    

Det er ikke annet enn spesielt at ingen kommentatorer hittil har hengt bjella på katta; dette er en maktkamp startet av krefter som vil ha bort nestleder Trond Giske.   

Dette er det selvfølgelig mange i Arbeiderpartiet, og i samfunnet forøvrig som ser. Mange er til og med bitte litt forbannet over hvordan en liten klikk i Arbeiderpartiet kan ødelegge så mye for så mange, ved å skape en totalt unødvendig maktkamp – for å få fjernet Arbeiderpartiets mest effektive og tydelige politiker.

Det som synes åpenbart er at det er manglende rutiner for varsling og konflikthåndtering i Arbeiderpartiet. Ansvaret for disse manglene ligger hos tidligere ledelse og nåværende ledelse i Arbeiderpartiet.