Skuffende, Magnus Kjøraas!

Solveig Åsgard Kleven, medlem av Vikna Arbeiderparti 

Meninger

Jeg slutter aldri å forundre meg over hvilke utvekster ei sak kan få. At Aps nestleder Hadja Tadjik har satt i gang en maktkamp i AP for å skade Trond Giske, er en drøy påstand. Hvor har du det fra?


 

At en del varslere har gitt AP beskjed om uønsket oppførsel fra Trond Giske, har etter min mening lite og ingenting med maktkamp i partiet å gjøre. Da er det politiske posisjoner som står i fokus, og i dette tilfellet er det sextrakassering det er snakk om. Når menn kan ta seg til rette og nedvurdere og nedverdige kvinner med uønskede tilnærmelser, har det å gjøre med et helt annet maktforhold. I dette tilfellet skjevheten mellom en mann med posisjon/status/alder og kvinner i ulike underordnede posisjoner. Ulikestilling når det gjelder kjønn er jo det grunnleggende bakteppet i denne sammenhengen. At sakene kommer nå, er i første rekke et utslag av metoo-kampanjen, og det er vel avdekket mange forhold innen arbeidsliv og ulike organisasjoner, både politiske og andre interesseorganisasjoner.

Mye grums dukker opp i kjølvannet av skandalepregede saker. Mediene fører an, og spekulasjonene er mange. Når enkelte tar til orde for å fjerne Jonas Gahr Støre og Hadja Tadjik fra ledelsen i AP fordi de ikke har håndtert sakene godt nok, hvem skal det ryddes vei for da? Trond Giske?

Ledelsen har fått en uhyre vanskelig sak å håndtere der det er mange hensyn å ta. Jonas Gahr Støre har etter min mening behandlet saken så godt som overhodet mulig. At Hadja Tadjik stiller seg solidarisk med varslerne, bør ikke legges henne til last. De bør begge to få all mulig støtte, og antydninger om å skifte ut de to i ledelsen er mildt sagt bare tull! De er begge svært flinke politikere som ikke skal straffes med å få «sparken» fordi de må håndtere en vanskelig sak. At Trond Giske er en flink politiker, er jeg helt enig i, men jeg mener at han ikke har noen plass som nestleder i partiet lenger.


Giske trekker seg som nestleder i Ap

«Hovedgrunnen til at jeg gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene.»

Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet på permanent basis.