Innspill

På lag med framtida

MILJØPARTIET: Venstre er tilfreds med at oljeboring i utsatte områder er satt på vent. 

Geir Olav Knappe. 

Meninger

Den blågrønne regjeringen skal ta ansvar for fremtidige generasjoner, ta vare på naturen, gi alle barn muligheter til å lykkes i livet og skape nye arbeidsplasser i hele landet.

Denne uken diskuterer Stortinget Jeløya-erklæringen fra den nye blågrønne regjeringen med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Nå starter jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning.

Det er særlig fire saker som vi i Venstre er glade for å ha fått på plass:

- Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.

- Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier, slik vi de siste årene har gjennomført i barnehagene.

- En rusreform som legger til rette for behandling av de som trenger det mest.

- En inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.

Utfordringer som må løses

Norge og verden står overfor store utfordringer. Men vi har de aller beste muligheter til å løse dem. Da trenger vi noen som tar ansvar og leder, politikere som vet hvor de vil, og som er villig til å gjøre jobben for å nå målene. Det ansvaret er Venstre beredt til å ta.

Derfor er det viktig at regjeringserklæringen slår fast at regjeringen ønsker å løse de viktigste utfordringene Norge står overfor for å skape en bærekraftig velferdsstat for fremtiden: Omstillingen av norsk økonomi, skape et mer inkluderende arbeidsliv, og oppfylle Norges klimaforpliktelser. Videre skal regjeringen sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom, særlig blant barnefamilier, og gjennomføre et integreringsløft.

Gjennomslag for Venstre

Venstre har fått gjennomslag for de sakene vi gikk til valg på: Å legge til rette for flere arbeidsplasser og bedre vilkår for gründere og småbedrifter, å få ned klimagassutslippene, å sørge for en bedre skole for kunnskap og like muligheter med flere faglærte lærere. Vi har også fått gjennomslag for en inkluderingsdugnad som skal sørge for at flere løftes ut av utenforskap og fattigdom. Derfor ser vi frem til å begynne arbeidet i regjering, en opp- gave vi går til med optimisme, men også ydmykhet.

En mindretallsregjering må skape flertall for politikken i Stortinget. Det er i fellesskap vi klarer å skape gode løsninger som folk trenger. Norsk politikk er på sitt beste når vi tar ansvar og sammen møter utfordring- ene, og når vi samarbeider for å oppnå resultater. I tiden som kommer, trenger vi partier og politikere som tar ansvar. Som ser at ikke alle problemer kan løses med større offentlige utgifter, men som arbeider for å sikre en bærekraftig velferdsstat for fremtiden.

Derfor er jeg glad for at vi har fått en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjering som setter folk først og er på lag med fremtiden. Vi som jobber for Venstre lokalt, ser også frem til et tett dialog med regjeringen om saker som er viktige for oss. En blågrønn regjering skal være en regjering som jobber for å skape gode politiske løsninger over hele landet.