Smartmålere til besvær

Leserinnlegg: Villeder NVE?

Smart: Alle husstander i Namdalen skal etter hvert bytte til nye smarte strømmålere.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Mange har kommet i tvil om smartmåler i huset er et godt påfunn. Langsomt oppdager folk at det foreligger omfattende forskning om skader av trådløse apparater. Hjerneskader er påvisbare også av svake, men støtvise mikrobølger. Med et Google-søk på «Rainer Nyberg varnar» finner man et 11 minutters intervju med ham på et lett forståelig svensk.

Nyberg er finsk professor i pedagogikk med særlig kompetanse på søk av kunnskap. Det han har funnet viser at de forskningspremissene som ligger til grunn for NVEs påstander om at smartmålerne er ufarlige ikke er troverdige.

I 2011 gikk det ut en advarsel fra Europarådet til alle medlemsland. «Dere må advare alle deres innbyggere for den fare som mobiltelefoner og trådløse nettverk utsetter dem for.» Dette betyr at ledelsen i NVE har vært klar over at det forelå forskning som motsa den forskningen som passet dem selv best.

Hensikten helliger midlet. Hensikten var å få smartmålerne inn i alle hjem. Og midlet har vært å få installasjonene utført før abonnenten ble klare over at det forelå andre forskningsresultater. På denne bakgrunnen forstår man opplegget med krav om legeattest som grunnlag for å kunne få fritak. I sannhet et skittent triks.

Ved å formulere et krav om fritak ble folk villedet til å oppfatte et falskt bilde av situasjonen. Fritak behøver bare den som er forpliktet. Men ingen lov forplikter strømkunden til å godta smartmåler.

Og NVE har ingen avtale som forplikter deres abonnenter. Men gjennom sin forkledde opptreden som myndighet har NVE greid å overliste godtroende mennesker. Mange ville ellers ha stilt spørsmål og sagt nei på grunnlag av betenkeligheter som de har hatt.

NVE har her gjort seg skyldig i omfattende overgrep. Men slik de rettsmessige forholdene ligger an kan dette avverges. Man kan forlange at ny måler ikke skal inneholde kommunikasjonsmodulen. Eller at den på grunnlag av opplysningssvikt blir montert ut av allerede installert måler.