Signert av 11 fagforeningsledere, samt hovedvernombud:

Direktøren har vår tillit!

Meninger

Som ansattes tillitsvalgte og representanter, har vi ment at uenigheter løses best internt i sykehusene. Vi finner det nå betimelig å formidle at vi ikke deler den virkelighetsoppfatningen som er beskrevet i pressen i lengre tid nå.

Vi har tillit til vår direktør og til foretaksledelsen!

Vi tar avstand fra retorikken som brukes og kan ikke kjenne oss igjen i måten direktøren blir beskrevet på.

Under Torbjørn Aas sin ledelse har vi erfart at vi som tillitsvalgte og verneombud er involvert i omorganiseringsprosessen.

Over år har vi hatt godt klima for dialog mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiver i Helse Nord-Trøndelag.

Vi har imidlertid savnet strukturer og ordninger for å sikre tidlig nok involvering i hele organisasjonen. Det er nå et arbeid på gang for å få på plass dette i samarbeid mellom partene.

Det skal vi bidra til.

Vi har ikke lyktes å nå ut med god nok informasjon til ansatte til rett tid. Eller sikre at alle kan komme med spørsmål og tilbakemeldinger. Det må forbedres. Både med hensyn til pasientene og til ansattes arbeidsmiljø.

Vi oppfatter at det tas på alvor av direktør og ledelse.

Sykehusene har vel 3500 ansatte, dedikerte fagfolk, som vil gi og utvikle best mulige tjenester til pasientene.

Det har til nå vært en krevende omorganiserings og endringsprosess, som har tatt tid og krefter. Mye er ikke på plass enda. Ansatte opplever frustrasjon og tøffe arbeidsdager.

Vedvarende konflikter påvirker arbeidsmiljøet. Helseforetaket trenger ro, slik det også er poengtert i Innherred 3.2.18. Pasientene trenger de ansattes oppmerksomhet.

Vi må nå samle oss og jobbe sammen mot å gjøre sykehusene våre best mulig rustet for framtida.

Skrevet av foretakstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte:

Fagforbundet: Elin Austmo,

Hege Trana

El og IT: Jørund Eidsaunet

FO: Lill Østgård

Delta: Ketil Eide

Parat: Siri Finseth

Norsk Fysioterapeutforbund: Mona Lund Veie

Norsk Ergoterapeutforbund: Rønnaug Modell Viken

Akademikerforbundet: Ivan Sundal

Norsk Sykepleierforbund: Annbjørg Støa

Lars Petter Skaanes

NITO: Marita Jakobsen

Den Norske Jordmorforening: Grete M: Magni Øien

Hovedverneombud: Tone Wanderås, Kirsti Fjær Klingen