NA mener: Nærøysund er et godt strategisk valg

Nærøysund er et godt strategisk valg

Meninger

Komiteen som har arbeidet med navn på den nye, sammenslåtte kommunen med Vikna og Nærøy har landet på sitt forslag: Nærøysund.

Det er et godt og gjennomtenkt forslag. Nærøysundet er det som til alle tider har bundet de to kystkommunene sammen. I denne sammenhengen har sundet vært en samlende faktor – ikke en barriere, slik en skulle tro, selv før Nærøysundbrua kom på plass. Nærøysundet har vært en del av selve skipsleia, og bundet kysten sammen, så lenge det har bodd folk i dette distriktet. Navnet på knutepunktet Nærøya kommer fra den gamle norrøne havguden Njord, og har altså røtter som går mye lenger tilbake og favner mye videre enn de gamle kommunegrensene.


Det nye navnet på storkommunen blir Nærøysund

I dag kunngjorde navnekomiteen sitt forslag til navn på storkommunen som blir en realitet når Nærøy og Vikna slås sammen fra 1. januar 2020. Det nye navnet blir Nærøysund.Det er også håp om at navnevalget kan bli en samlende faktor i den nye kommunen. Nærøy får beholde navnet sitt i den nye kommunen, samtidig som Nærøysundet er sterkt knyttet til Rørvik og bevisstheten til de aller fleste viknaværinger. Slik sett er det et godt strategisk valg, som kan være med på å bokstavelig bygge bru over noen av de potensielle konflikttemaene i en kommunesammenslåing. Igjen handler det også om å være raus nok til å unne naboen noe.

Ytre Namdal som kommunenavn var det valget flest lesere av NA stemte på i den uhøytidelige og rådgivende avstemminga vi har hatt på nett. Det er kanskje det mest nærliggende navnet, og det en umiddelbart kommer opp med, men når folk får tenkt en ekstra runde, så framstår Nærøysund som et klokt valg. Ytre Namdal gir inntrykk av en kommune som er mer avsides enn den egentlig er. 

Nå kan Nærøysund bli en markant og solid kommune i distriktet Namdal og i Trøndelag. Hadde også Bindal og Leka blitt med i den nye storkommunen, ville Ytre Namdal kanskje framstått som et mer naturlig valg. Nå kan det navnet fortsatt brukes om ytterdistriktet som et fellesskap, men spares som kommunenavn, hvis det skulle bli aktuelt seinere.

Vi anbefaler kommunestyrene og gå for navneforslaget, og ønsker nye Nærøysund kommune lykke til.