Meninger

De nye takstene for eiendomsskatten

Usosial: Bjørn Myrvold mener at eiendommskatten er en usosial ordning som også slår urettferdig ut for mange.  Foto: Håkon Arntsen

Denne usosiale skatteleggingen av folks boliger må reduseres.

Meninger

Like før jul hadde jeg et innlegg under «Meninger» i NA angående økning av eiendomsskatten i Namsos fra nyttår.

I 2017 var eiendomsskatten satt til 0,7 promille, høyeste lovlige takstgrunnlag. Men etter 10 år med eiendomsskatt hadde kommunen mulighet til å øke takstgrunnlaget opp til markedsverdi av eiendommer og boliger. Dette betyr at de fleste fikk grunnlaget fordoblet fra tidligere skattetakstnivå. Ved da å kreve bare 0,3 promille, vil man likevel få en betydelig økning av skatt.

I mitt tidligere innlegg kunngjorde jeg at Namsos før økningen fra 1. januar 2018 allerede lå på 17. plass av alle kommuner som inntil da hadde innført eiendomsskatt, 282 av 426 av landets kommuner. I henhold til en statistikk utgitt av Huseiernes Landsforbund var den gjennomsnittlige eiendomsskatt i Namsos på 7000 kroner per hus/eiendom. Det vil senere bli utarbeidet en ny statistikk som vil tilkjennegi Namsos sin vei mot skattetoppen.

I dagens NA, er hovedoppslaget – Fjern tullskatten. Det er næringslivsfolk som protesterer på eiendomsskatten på næringseiendommer. De er bekymret for framtidas eiendomskatt.

Eiendomsskatt er en sterkt usosial beskatning som rammer de svakeste sterkest.

Verst er måten skatten fastsettes på. Det er mange som fikk satt opp enkle små hus like etter krigen. Etter hvert som tidene endret seg, og folk fikk bedre råd, ble hus og eiendommer oppgradert med små tilbygg og hager. De som holdt sin eiendom vedlike, blir straffet for det med en høyere «Vurderingsfaktor indre», som det står på det utsendte takstgrunnlaget.

Alle tomter er satt til en verdi av kr. 100 000,-. Naboen som har et lite naust nede i fjæra på Bangsund, får samme takstrunnlag for en liten bygslet tomt som de med store tomter sentralt i Namsos. På mitt takstgrunnlag står det at tomten er på 1143 kvm.

Jeg fikk tomten oppmålt av en av kommunens folk i april 2017. Den var på 607 kvm. Den kjøpte jeg av grunneier for kr. 50,- per kvm. Det er lett å regne seg fram til hva jeg betalte.

Med et takstgrunnlag på 100 000,-, er jeg med og subsidierer de med store kostbare tomter.

Mannen med den lille nausttomta er også med på å subsidierer.

Jeg er sterkt kritisk til hele prossen som kommunen har satt i gang. Det er ikke nok at en person går omkring og «synser» skattegrunnlaget. Vi må kunne forlange reelle og riktige tall når kommunen forsyner seg av innbyggernes fra før hardt skattelagte inntekter.

Verdiene av hus og eiendommer er betalt med penger som er skattelagt mange ganger tidligere. Denne usosiale skatteleggingen av folks boliger må reduseres.

Jeg er forundret over at partiet Høyre, som tidligere var motstander av denne skatteordningen, nå er med på denne «skattedansen».