Sp vil sitte på gjerdet

NA MENER

«En av oppsidene er minimal reisebelastning for pasientene»

Meninger

Sykehuset Namsos er det første sykehuset i verden som tilbyr pasienter et fullverdig røntgentilbud gjennom en mobil røntgenklinikk. En av oppsidene er minimal reisebelastning for pasientene. Dette ville ikke Namsskogan Sp være med på, og de fikk viljen i kommunestyrets behandling.

Namsskogan var en av fem kommuner som ble plukket ut av Helse Nord-Trøndelag for etablering av «On-site»-tilbud i Namdalen. Det skulle også dekke behovet for nabokommunen Røyrvik. Inngangsbilletten var 280.000 kroner til innkjøp av noe utstyr og et eget rom i tilknytning til fysikalsk avdeling.

Da prosjektet ble presentert, sa kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i helseforetaket at nyvinninga var et prakteksempel på god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. I bunn lå det et felles ønske om å gi pasientene et best mulig tilbud. Til de som bor mer enn en times reiseavstand til sykehuset. En skulle tro at et slikt desentralisert tilbud skulle være midt i blinken for Sp.

Det trodde også ordfører Stian Brekkvassmo (Ap), som sa til NA: «Skal du ha et bedre tilbud må du erkjenne at det koster penger. Jeg har ikke hørt en eneste namdalskommune uttale seg negativt om dette prosjektet». Brekkvassmo kjenner tydeligvis ikke alle sine sambygdinger like godt, og havnet i et mindretall da saken ble behandlet i kommunestyret.


Avventende til rom for mobilt røntgen

Mener behovet er for lite

Behovet er for lite til at det er nødvendig å investere i et eget rom for mobilt røntgen i Namsskogan. Flertallet i kommunestyret vil avvente erfaringene fra Lierne.

 

Namsskogan Sp begrunner sitt nei til prosjektet ut fra at de mener at behovet er for lite, og at de vil avvente å se hvilke erfaringer de høster i Lierne kommune. Libyggen har sagt ja til å bruke en halv million kroner for å være med på tilbudet til innbyggernes beste. En skulle tro at Sp i Namsskogan hadde lånt partiprogrammet til noen andre parti, som ikke har en like god distriktsprofil.

Alle vet hvor stor betydning Sykehuset Namsos har for namdalingene. De bidrar til trygghet i hverdagen, døgnet rundt. Det er et lite sykehus og derfor blir mange pasienter sendt videre til andre sykehus for spesialistbehandling, men samtidig ligger sykehuset i front i landet innenfor en rekke fagområder. Siste skuddet på stammen er røntgentilbudet. Det er viktig at alle støtter opp om tiltakene lokalsykehuset kommer med. Normalt gjør Sp det, men ikke i Namsskogan.