«Stemmen det er verdt å lytte til»

Kommentar:

EN TYDELIG STEMME: Nils Kvernmo markerte seg fra første stund som styremedlem i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

Meninger

Det tok ikke mange minutter før han markerte seg for første gang. Og det blir garantert ikke den siste.

Hva gjør man når sykehuset selv blir pasient? Når fylkets helseforetak higer etter pusten for å få kontroll på de økonomiske problemene som har ført til gjentatte – og helt nødvendige inngrep?

Man finner en stemme å lytte til.

Oksygentilførsel

En stemme det er verdt å lytte til. Vi som bor i Namdalen er stolte av sykehuset vårt. Vi er opptatt av at det fortsetter å være en livsåre i vårt lokalsamfunn.

Men da trenger det oksygentilførsel i form av økonomisk bærekraft.


Nytt styre skjerper oppfølginga av BUP

Absolutte krav om at ventetida må ned innen psykisk helsevern.

 

Mannen som kan sitte med nøkkelen til oksygentanken heter Nils Kvernmo.

Ikke for å tråkke noen på tærne; men en tydelig, sterk og bærende stemme har vært en mangelvare i styrerommet til helseforetaket.

Styret har savnet noen med pondus. Tidligere styreleder i St. Olavs Hospital – mangeårig direktør i St. Olavs Hospital – rådmann i Orkdal kommune og sykepleier Nils Kvernmo har dette.

Eierne tar styringa

Kvernmo har gått fra å streve med egen sykehusøkonomi i St. Olavs til å innta rollen som eierdirektør i Helse Midt-Norge.

Hans oppgave i styret er å sørge for at de bidrar til at Helse Midt-Norge når sine mål.


– Går til oppgaven med stor ydmykhet

Ingrid Finboe Svendsen ledet mandag sitt første styremøte i Helse Nord-Trøndelag. – Et verv jeg ikke kunne si nei til, sier 56-åringen.

 

Hvis mine antakelser stemmer – og han blir den sterkeste stemmen av dem alle – vil det også bety at det er det regionale helseforetaket som også regjerer i styrerommet i Helse Nord-Trøndelag – og de øvrige slik sett blir nikkedukker for Helse Midt-Norge som bevilger alle midler til helseforetaket.

Det er verdt å ha i bakhodet at det til sjuende og sist er eierne som avgjør om eksempelvis Sykehuset Namsos får beholde føden, akuttfunksjonen – og om det blir noe av det planlagte kombinasjonsbygget.

63-åringen er en mann som vet hva han snakker om – og ga et tydelig signal på at han akter å ytre sin mening i styre- rommet i sitt første styremøte i helseforetaket.

For få spørsmål

Om Kvernmo er riktig mann til å få samlet troppene til å dra i samme retning, gjenstår å se. Det er også en stor oppgave å plassere på en manns skuldre.

Jeg har som journalist fulgt helseforetaket tett i over to år – og har gjentatte ganger tenkt på hvor stor konsensus det er når styresaker vedtas.

«Styret tar saken til orientering» er en frase som har blitt brukt mer enn noe annet. Uten de store innsigelsene.

Selv i tider hvor man har havnet så langt bak budsjett at de røde tallene blinker alarmerende på styrepapirene, har spørsmålene vært få. For få.

Jeg ble for alvor kjent med helseforetaket i starten på det som skulle bli en bratt, vanskelig og utfordrende bakke.

Store økonomiske utfordringer har hengt som en tung sky over helseforetaket – og det har ikke vært så mange solgløtt i det tykke, mørke skylaget.

Når grunnpilarer begynner å briste – skal det også mindre til før det som for mange framstår som «småtteri» – eskalerer til store problemer.

Interne krangler om organisering, manglende investeringer – og uro rundt planlagte investeringer.

Da jeg hørte Kvernmo ta ordet under et innlegg fra medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen, var det som om ei ny tidsregning begynte.

Uten sammenlikning for øvrig; det var et lite «big bang» i styresammenheng.

Samtlige ører i møterommet spisset seg, styremedlemmene så på hverandre – det samme gjorde vi journalistene.

Go’fot i praksis

Dette er mannen som i mange år styrte Universitetssykehuset i Trondheim med stø hånd. Det er unødvendig og bortkastet tid å påpeke hvilken kompetanse orkdalingen besitter. Som Kvernmos sambygding – Nils Arne Eggen – kan det nye styremedlemmet i Helse Nord-Trøndelag bli den som får på plass go’fot-teorien i praksis.

Vi så klare tegn på som kan bli en markant skikkelse i styrerommet i lang tid framover.

Idet jeg forlot styrerommet på Arken i Levanger, var nettopp Kvernmo det store samtaleemnet blant de andre i styret:

– Han vet hva han snakker om, han her.

– Ja, dette blir bra.

Det tror jeg også. I en tid hvor mye har vært usikkert – må det oppleves som en trygghet å få inn en av Helse-Norges skarpeste hoder.

Han vet hva som skal til. Han vet at absolutte krav fra statsråd Bent Høie og Helse- og omsorgsdepartementet er nettopp det – absolutte. Ingen unnasluntringer. Ingen unnskyldninger.

Med Nils Kvernmo – sammen med med flere sterke, nye krefter i styrerommet – tror jeg ikke Helse Nord-Trøndelag lenger vil ta inn vann. Det vil komme på rett kjøl.