Retten til å ha dyr

For egen regning

NORSK DYREHOLD: Nei, bildet er ikke fra et annet land. Dette skjer i Norge. Dette hundeholdet ble tvangsavviklet i Rogaland i 2017 av Mattilsynet. Dessverre ønsker antallet bekymringsmeldinger om dyr som lider og flere enn før må avvikle sitt dyrehold etter pålegg fra Mattilsynet.   Foto: MATTILSYNET

Meninger

For noen uker siden kom årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2017. Det er ingen hyggelig lesning for dem som er opptatt av dyrevelferd. Det er de fleste av oss.

Flere dyreholdere enn før må avvikle drifta på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Totalt ble 87 dyrehold avviklet, nesten ei dobling på to år.

Rent umiddelbart høres ikke dette så ille ut. Landet er stort og det finnes så mangt et dyrehold. Fra produksjonsdyr på land og i hav, til kjæledyr og de som avler dyr for salg. Blant disse finnes de som holder dyr i fangenskap for at folk med ei tjukk pengebok kan få kjøpe pelsdyrprodukter.

Jeg kommer selv fra en familie som har drevet med pelsdyrhold. De la ned mye arbeid i det og fortjenesten var varierende. Jeg husker ennå synet av minkene som løp fram og tilbake i burene. Ikke langt unna beitet kyrne i ro og mak i det fri.

De var i sitt naturlige element. Minkene var det ikke.

Jeg har respekt for pelsdyroppdretterne, men synes det er rett at denne næringa fases ut. Vi trenger dyktige bønder til å gjøre annet arbeid innenfor landbruket.

Dessverre blir ikke dyreholdet i Norge bedre for hvert år som går hvis vi skal legge Mattilsynets rapport til grunn. I fjor mottok de 10.462 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. I overkant av 1.000 flere enn i 2016.

Den klart største gruppa av bekymringsmeldinger kommer innenfor de som har kjæledyr. I utgangspunktet skulle en ikke tro det, men slik er det.

Så bra, tenker jeg, at det finnes de som varsler Mattilsynet om dårlig dyrehold. Mishold kan være så mangt og grepene for å bedre det finnes. Noen ganger kan enkle råd fra fagfolk hjelpe. Verre er det med dyretragedier. Da er bildet langt mer sammensatt. Mennesker som, av ulike grunner, ikke har det bra, har tungt for å ta vare på dyra sine. Det kommer som ei ekstrabelastning for dem. Hvis det ikke blir fanget opp, er tragediene ofte ikke til å unngå. Å bry seg om naboen kan ha mange positive virkninger, også for de med fire bein.

Tidligere i vinter skrev NA om samvittighetsfulle viknaværinger som hjalp hjemløse katter til å komme seg gjennom vinteren. Prisverdig i seg selv, men de kan ikke holde på slik resten av livet.

På dette området, som på så mye annet, må det til holdningsendringer. Et mer bevisst forhold til hva det innebærer å ta ansvar for dyr, er nødvendig. Kattunger får en som regel gratis, men de trenger like mye oppfølging og omsorg som en valp til 15.000 kroner.

Dyrehold skiller ikke på pris.

I NA kommer dyrlege Trine Wennevik Wright jevnlig med råd i si spalte til dyreeiere om hvordan de kan best kan ta best vare på sine kjæledegger. Hun har et et stort publikum. For i takt med velstandsutviklinga i Norge, har flere av oss råd til å anskaffe seg dyr. Mange skulle nok aldri ha fått lov til å det.

Det er viktig å holde tunga rett i munnen når en leser Mattilsynets rapport.

Mye er ikke bra, men samtidig utøves det mest godt dyrehold. Vi ser glade hunder og lekne katter. Vi spiser norskprodusert mat som er fri for fremmedstoffer og har det laveste antibiotikainnholdet i verden. Dyr som har det godt i hverdagen smaker også bedre på tallerkenen.

Å ha et velfungerende mattilsyn har bidratt sterkt til det. Dagens regjering har svekket bevilgningene til Mattilsynet, som har måttet kvitte seg med flere ansatte. Regjeringa vil satse mer på dyrepoliti. Ei dårlig prioritering. Hva mer kan en politimann om dyr enn en postmann? Hva kan de utrette?

Mattilsynet innehar ekspertisen. Det er veterinærene som kan dyr, som i samarbeid med dyreeiere og produsenter kan skape bedre dyrehold. Når sviktende dyrehold blir en politisak, stilles det krav til rettslig avklaring og eventuelle domfellelser. Det er viktig å opprettholde dette skillet.

Hvem bør lese rapporten fra Mattilsynet? Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bør gjøre det. I debattene om foreslått liggetid for fødende kvinner, kom han med beskrivelser som at kyr som kalver har det bedre enn kvinner som føder! I fjor ble blant annet 21 storfehold og 19 småfehold tvangsavviklet.

Bare så det er sagt. Ingen pelsdyrhold ble avviklet i fjor på grunn av dårlig dyrehold.