Vindmøllepark på Innvordfjellet i Flatanger

Meningsløs rasering

Innspill

  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Olje- og energiminister Terje Søviknes har gitt Zephyr AS konsesjon for utbygging av vindmøller på Innvordfjellet i Flatanger. For en trist beskjed å få!

En politiker har bestemt at et selskap med hovedkontor i Sarpsborg og stor andel utenlandsk eierskap, får lov å ødelegge den fantastisk fine naturen i Flatanger. Ikke nok med gigantiske vindmøller, de skal strekke 34 km med høyspentlinjer og monstermaster gjennom den uberørte kystnaturen også.

Snart finnes det ikke en plass på Norskekysten der utsikten ikke er ødelagt av ruvende vindmøller. Gamle tyske kystfort blir rene idyllen mot disse ståldinosaurene.

De som synes at et flytende oppdrettsanlegg er et alvorlig naturinngrep, skal vite at en vindmøllepark blir som 10 atombombedetonasjoner i sammenlikning. Det er totalt irreversibelt og blir et gapende sår i naturen i mange tusen år.

Og hvorfor skal vi ødelegge naturen for å produsere strøm vi ikke trenger?

Da kan det heller settes opp vindmøller rundt byene, slik at folk får se konsekvensene av å bruke unødvendig lys og kanskje slutte med oppvarma fortau. Vi kan aldri bli Europas kraftbatteri, vår produksjon er bare noen prosenter av den totale mengden som kontinentet trenger. Og stadig mer av energien brukes til meningsløse formål.

Mining, en regneprosess som utføres for å tjene BIT-coins (en internettvaluta som er populær hos kriminelle som betaling), bruker i dag på verdensbasis like mye strøm som 10 prosent av Norges totale energiforbruk. Beregninger viser at neste år vil forbruket ha doblet seg.

Alle våre tv-er, radioer, musikkanlegg og computere som bare står i dvale i stedet for å bli ordentlig slått av, bruker like mye strøm som Stavanger by.

Vindmøllene på Innvordfjellet skal produsere 115 MW, det dekker ikke mer enn 5.000 husstander, for dette skal de ødelegg naturen vår for alltid?

Vi har allerede nok strøm, men den må brukes fornuftig her hjemme, og ikke sendes i kabler til utlandet. Det må skapes arbeidsplasser her i landet med denne strømmen og ikke bare gi overskudd til noen som sitter på et kontor og selger kilowatt-timer.

Det er ingen økonomi i vindmøller på land, uten subsidiene som vi betaler over strømregninga vår, blir de aldri lønnsomme. CO2-utslippene fra å produsere og installere vindmøller på land er så store at de må stå i evigheter år før det kan forsvares klimamessig.

Det å bo i nærheten av og kunne bruke vakker uberørt natur er en av de viktigste livskvalitetene vi som bor her i utkantene har. Mange av oss føler vi blir frastjålet noe uerstattelig når slike installasjoner kommer. Men det er bare grunneiere som blir kompensert.

Professor Anders Skonhoft ved NTNU sier: «Politikerne vil vise handlekraft i klimasaken, men forstår ikke hvordan kraftutbygging fungerer. De ser ikke at fortjenesten fra utbygging av vindkraft går til private, mens kostnadene er sosiale.»

Hva skal vi gjøre når vi blir overkjørt av uforstandige politikere og kapital som ikke blir berørt eller bryr seg om skadene som naturen vår påføres. Vi kan ty til sivil ulydighet, og slå opp telt i vegtraseene og på andre måter blokkere arbeidet så mye som mulig. For andre som kanskje ikke føler seg motivert for lengre tids opphold i vår fantastiske natur er økonomiske sanksjoner en god metode, og jeg oppfordrer alle som er mot denne utbygginga å boikotte de strømleverandørene som bygger ut vindkraft, ja NTE også! Finn en leverandør som ikke produserer strøm ved å ødelegge enda mer av vår allerede hardt belastede natur. Jeg for min del har begynt å se etter stor helårs lavvo på internett.