Kjærlighetsgarantien på enkeltrom

Leserinnlegg
Meninger

I mange år nå har det vært en målsetting at vi hvis vi må ha omsorg og pleie på sykehjem, skal vi få enerom. Derfor er ca. 97 % tilgjengelige pasientromrom i sykehjem nå enerom.

Det er videre en målsetting i eldreomsorgen at flest mulig skal få bo hjemme lengst mulig. Det utvikles nå hjelpemidler som gjør det trygt å bo hjemme om en har fysiske handicap eller sliter med sykdom som betinger overvåking og tilsyn. Datastyrte «duppeditter» monteres i rommene og festes til menneskekroppen og varsler sendes vaktrommet til hjemmesykepleien hvis det oppstår avvik.

Mange eldre samboende flytter også til eldreboliger nær sykehjem og forlenger slik mulighetene til  bo sammen og takle utfordringene i hverdagen.

Dette har vært og er en ønsket utvikling som er en velferdsstat verdig. Enkeltrommene på sykehjem står der som et siste alternativ og et tilbud til  tungt pleietrengende.

Å oppleve at samboeren/ektefellen blir flyttet til et enkeltrom på sykehjemmet er en påkjenning. Selv om det ligger til rette for daglige besøk, etterlater den pleietrengende samboeren et stort tomrom i det som har vært deres felles hjem.

Nå fremmer FrP, Høyre, Venstre og SV et vedtak i Helse og omsorgskomiteen i Stortinget:  sitat:

«Stortinget ber Regjeringen om å ta inn bestemmelser om samboergaranti, som er uavhengig av ektefelles eller samboers behov for omsorgstjenester…………».

Legg merke til at her gis den friske av de to garanti for å få flytte inn og bo sammen med den pleietrengende på det rommet den pleietrengende er tildelt.

Hvis denne samboergarantien samtidig hadde blitt fulgt opp med den forutsetning at sykehjemmet må ha til rådighet boenheter beregnet for to personer hvor den ene er pleietrengende og den andre er relativt frisk, så hadde dette vært et glimrende forslag.

Men det forholder seg ikke slik. Tvert i mot. Fordi det er i strid med gjeldende lover og regelverk å tildele friske mennesker plass ved sykehjem framfor pleietrengende.

Å bli tilbudt å flytte fra en bolig og inn på et enerom på sykehjemmet  sammen med sin pleietrengende samboer, er det et akseptabelt tilbud ?

Arbeiderpartiet går inn for en samboergaranti for par hvor begge har et pleiebehov. Og da er det forutsatt at boforholdene skal være tilpasset  to selvstendige mennesker som bor sammen ved sykehjemmet. Dette forslaget er realistisk og gjennomførbart og vil imøtekomme  det jeg har oppfattet som en aktuell utfordringen innen eldreomsorgen.

Talsmannen for Fremskrittspartiet (Frp), Bård Andre Hoksrud, reklamerte på TV  med stor begeistring  for ordningen med 2 personer på samme enkeltrom ved sykehjemmet. Han gjorde samtidig narr av forslaget fra Arbeiderpartiet, samtidig som han mente at vedtaket i Helse og omsorgskomiteen er svære greier fordi det vil være frivillig om en vil benytte seg av tilbudet.

Nå er det ikke så mye som er helt frivillig når en blir gammel. Å takke nei til et tilbud om å fortsette å bo sammen med sin kjære behøver ikke å være lett. For noen nesten umulig, fordi en har blitt så vant med å stå sin kjære nær i vanskelige perioder, og fordi sinnsstemningen hos de berørte kan være på et bunnivå omkring det tidspunktet hvor den ene må flytte inn i sykehjem. Jeg er redd for at dårlig samvittighet og valgets kval kan komme til å gnage mennesker som velger bort fortsatt samboerskap, selv om tilbudet er noe så elendig som å flytte inn sammen med ektefellen  i enkeltrom på sykehjemmet .

I debatten om omsorgen for eldre dukker til stadighet begrepet verdighet opp. Det å tilby relativt friske eldre å flytte inn på enerom ved sykehjemmet sammen med den pleietrengende samboeren, kan ikke jeg forstå noen kan omtale som et verdig tilbud.

Jeg synes det er overraskende at Frp nøyer seg med å tilby eldre mennesker  samboerskap i enkeltrom på sykehjem. Jeg trodde faktisk FrP hadde lagt lista for standarden i eldreomsorgen litt høyere. Åse Michalsen (Frp) er blitt eldreminister i Regjeringen og tar mål av seg selv til å bli eldrestemmen. Men hvis nivået på utspillene fra hennes departement vil bli liggende på samme nivå som anbefalingen om to på enkeltrom, har vi lite å se fram til.