Støtteerklæring til Simon Malkenes

Leserinnlegg
Meninger

På Ulsrud videregående skole har lærer Simon Malkenes fått refs fra ledelsen og blitt beskyldt for å ha krenket elevene sine da han kom med kritikk av inntakssystemet i Oslo.

Malkenes har vært uttalt kritisk til Osloskolen i mange år, og stått i mange debatter. Nå kan det virke som om ledelsen har sett sitt snitt for å bli kvitt en brysom kritiker ved å opprette personalsak mot ham.

Heldigvis ble personalsaken droppet, men han fikk en «tilrettevisning» av rektor – han er altså ikke frikjent fra beskyldningene.

Vi i klubben i Utdanningsforbundet ved Olav Duun videregående skole ønsker å uttrykke vår støtte til Malkenes og andre som ham. Vi er bekymret for hvordan det kommer til å gå med den norske skolen om ikke de som kjenner den best, lærerne, kan ytre seg fritt om kritikkverdige forhold.

Vi trenger en åpen dialog, hvor stemmene med erfaring og innsikt blir invitert inn og ikke skremt vekk. Det vi absolutt ikke trenger er en ledelsesdrevet fryktkultur som legger lokk på kritiske innspill.

Det vi alle ønsker er vel en best mulig skole, ikke et best mulig omdømme?