Omforlatels Nærøy, omforlatels!

Leserinnlegg
Meninger

Da jeg kom heim fra formannskapsmøtet i går, der jeg møtte som vararepresentant, fant jeg Ytringen med oppslag om ei regning Nærøy har fått fra Leka.

Saka stod ikke på saklista til formannskapsmøtet, og en gjennomgang av møtebøkene viser at spørsmålet nok ikke er politisk behandla i Leka.

I går kom det fram « i ei bisetning» at det foregår en diskusjon om deling av kostnader ved kommunereformen. Hadde jeg visst at det var sendt ei regning med vedlegg, hadde jeg nok bedt om å bli orientert.


Denne sjokkregninga fra Leka ga nabokommunen hakeslepp

For et par uker siden kom det ei overraskende regning på 791.250 kroner til Nærøy kommune. Avsender var Leka kommune.

 

For to uker siden var kommunestyret i Leka invitert til to dager med «folkevalgtopplæring» med Ivar Skei fra Kommunenes Sentralforbund. Et viktig deltema var omdømmebygging, hva kan vi gjøre for å sikre Leka et godt omdømme? Vi hadde gruppearbeid og diskusjoner om temaet, og forskjellige tanker ble luftet.

Da jeg leste saka i Ytringen i går, og deretter i NA, slo det meg at å sende ei slik regning (som om det var ei vanlig regning på feiegebyr), uten at en har hatt diskusjoner om hvordan en skal handtere spørsmålet med naboordførerne, og etter det jeg vet, helt uten politisk behandling i Leka, det er i alle fall det motsatte av det jeg oppfatter som bygging av godt omdømme!

Leka har fått viljen sin, vi står alene, og skal klare oss på egne bein framover, i både storm og stilla. Mer enn noen gang før trenger vi et nært og godt samarbeid med nabokommunene, og vi trenger å ha det langt fram i tankene våre hver dag, at vi skal framstå som saklige, rause deltakere i å bygge ei felles framtid for folket i hele Ytternamdalen!

Etter at region Namdal kom i gang fra sist nyttår, er det den formelle overbygninga vi har for samarbeidet i hele Namdalen. Leka er og blir en lillebror i denne sammenheng. La oss få et omdømme som en kjekk og grei lillebror som deltar sammen med alle de andre på tilnærmede like premisser!