Leserinnlegg

Om pukkverk, arbeidsuhell og demokrati

Meninger

Jeg vil innledningsvis avklare noen forhold omkring mine synspunkter, noe jeg føler er nødvendig for ikke å bli misforstått i disse tider:

Punkt 1, jeg er ikke motstander av næringsliv på Kolvereid, det er plasseringen på foreslåtte tiltak jeg er imot.

Punkt 2, det er ikke grunnet misunnelse at jeg kritisere forslaget om pukkverk i Hagan. Jeg synes selvfølgelig at det er svært positivt med alle som får til noe på Kolvereid. Tommel opp for mange gode initiativ som genererer rørelse og trivsel i nærområdet, det være seg både hotelldrift og restaurant, butikker, leiligheter og arbeidsplasser.

Punkt 3, jeg er tilhenger av demokrati.


Fagutvalget for drift og utvikling i Nærøy fikk skyllebøtte fra Aspli

Ordføreren hudflettet fagutvalget for deres behandling av steinbruddsplanene. Og utvalgslederen støttet kritikken.

 

Pukkverksaken engasjerer.

Jeg har selv skrevet innspill til saken når konsekvensutredningen, utført av Rambøll, lå ute på høring.

Det vil si at jeg har satt meg svært godt inn i det som står skrevet. Vil i tillegg tilføre at jeg selv har jobbet ved et pukkverk for noen år tilbake, og har også i senere tid opplevd et pukkverk, i drift, på nært hold. 

Et pukkverk er og blir et pukkverk. Det er uten tvil både positivt og nødvendig med masseuttak, men her kommer det med gunstig plassering inn i bildet. Det vil alltid være utfordringer når det kommer til forhold rundt støv og støy. Sånn er det, og det er nettopp derfor at de aller fleste masseuttakene ligger i områder utenfor tettbebygde strøk.

I motsetning til Steinar Aspli vil jeg rose utvalget for drift og utvikling, som allerede i februar 2016 belyste saken veldig godt, og i utgangspunktet konkluderte med at et masseuttak i Hagan ikke var ønskelig.

Hvis historien kunne endt her hadde det kanskje vært best for alle parter. Det hadde den nok gjort hadde det ikke vært for at ordføreren tok en noe spesiell vending, og kalte avgjørelsen for et arbeidsuhell.

Allerede her kunne forslagstiller begynt å vurdere andre mulige plasseringer av et masseuttak. Det er flere fjell og ta av i distriktet vårt!

På nytt ønsker jeg å gi ros til planutvalget, når de nå i mai også konkluderte med at et masseuttak i Hagan ikke er noe de vil gå inn for. De har gjort et flott arbeid ved å sette seg inn i saken, lest innspill og utredninger med kritiske øyne, de har gjort betraktninger, vurdert, og deretter tatt et valg!

Det er det et planutvalg er delegert eller pålagt fra et kommunestyre å gjøre!

Det er MEGET kontroversielt hvis en ordfører skal be et utvalg om å ta opp saker på nytt, eller hudflette medlemmene og deres vurderingsarbeid, i tilfeller der de har tatt ei demokratisk beslutning som ikke er i samråd med ordførerens personlige mening eller interesse!

Er det slik at ordføreren ønsker å diktere for utvalget hva de skal bestemme seg for? Det vi nå er vitne til er en ordfører som prøver å styre et planutvalg.

Akkurat det er noe jeg ikke greier å sitte på sidelinjen å se på, uten å kommentere! Selve grunnsteinen i landet vårt, nemlig demokratiet, skal og bør ikke rokkes ved!

Uansett, store deler av befolkningen på Kolvereid ønsker virkelig ikke at det skal etableres et pukkverk i Hagan. I motsetning til oppdrettsanlegg i Kolvereidvågen, så er etablering av et pukkverk i Hagan et inngrep som IKKE ER REVERSIBELT.

Med dette setter jeg punktum for innlegget mitt, og håper at det også snart kan settes et punktum i pukkverksaken.