Vi tror på morgendagen for Kolvereid

Leserinnlegg:

BAKKALANDET XO: En rekke næringslivstopper har stor tro på for Kolvereid. 

Meninger

Arealbruken i og rundt Kolvereid er under debatt på butikken, Facebook og i avisspaltene. Frykten er at oppdrett og steinbrudd kan ødelegge både miljø og bolyst. På nett, i aviser og blant enkelte folkevalgte tegnes et bilde av et næringsliv som angriper både miljø og livskvalitet.

Næringsliv investerer akkurat nå for sysselsetting og vekst på og rundt Kolvereid: Rema 1000 har åpnet ny butikk, det bygges ny lagerhall på Moen, Bakkalandet XO omdefinerer sentrum i Norges minste by, det er søkt om oppdrettsanlegg og steinbrudd.

Næringslivet er underlagt lover og forskrifter som det norske demokratiet har innført for å sikre fellesskapets beste. Deler av regelverket forvaltes nasjonalt, noe regionalt. De lokale folkevalgte har også tydelige ansvarsområder, blant annet for arealbruk.

Bedrifters oppgave er å utvikle virksomheter som er bærekraftige også økonomisk. Ulønnsomme bedrifter varer ikke lenge, gir kortvarig sysselsettingseffekt og økonomisk tap for eier. Lokale investorer og gründere ønsker å utvikle virksomheter som gir «lys i husan» og avkastning som kan skape mer og ny aktivitet.

Ytre Namdal har som mål å skape 1000 nye arbeidsplasser på ti år. Samtidig skal vi bli 2000 flere innbyggere. Kolvereid er sammen med Rørvik trygge boalternativer og vil sammen fungere som arbeidsmarked for hele nye Nærøysund kommune samt Leka og Bindal.

Næringslivet tror at deler av veksten som tre kommunestyrer legger opp til i Strategisk næringsplan, bør skje på Kolvereid. Vi ser derfor etter muligheter for å gi ungdommer og tilflyttere grunn til å jobbe, bo og bli på Kolvereid.

Flere av oss ser med bekymring på at det lokalpolitiske landskapet blir stadig mer uforutsigbart for næringsutvikling på Kolvereid. Det kan synes som om spillereglene som politikerne pålegger næringslivet å følge, ikke lenger er gjensidig forpliktende – slik som i saken om Hagan Steinbrudd.

Ved andregangsbehandling av reguleringsplanen 11. mai 2017, ble tiltakshaver pålagt av lokalpolitikerne å bekoste en grundig konsekvensanalyse. Rambøll ble hyret. Den globale samfunnsrådgiveren med 1.500 ansatte i Norge, er sertifisert etter miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015 og kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2008. Sertifiseringsselskapet Nemko kontrollerer at Rambøll etterlever standardene. Konsekvensutredningen som politikerne bestilte, var positiv for tiltakshaver. Rådmannen ga positiv innstilling. Fem av sju politikere i utvalg for drift og utvikling stemte mot, ifølge Namdalsavisa fordi de var svært kritiske til Rambølls faglige konklusjoner.

I de to mest omdiskuterte sakene har søkerne oppfylt kommunens krav til forundersøkelser og dokumentasjon, også med bruk av tredjepartsaktører der det er krav om det. Det er bekymringsfullt når politikere uten dokumentasjon sår tvil om de samme fagspesialistene de samtidig pålegger næringslivet å bruke. Næringslivsledere og eiere forsøker å følge spillereglene, enten det er på Kolvereid eller andre steder. Men det blir utfordrende om reglene skal endres fra sak til sak.

Vi har selvfølgelig forståelse for at politikere skal hensynta innbyggere og lokalsamfunn også ved behandling av næringsetableringer. Vi støtter Vigdis Kutchera som på Namdalsavisa.no den 5. juni skriver «Det må imidlertid være mulig å ha to tanker i hodet samtidig – BÅDE hvordan legge til rette for nye arbeidsplasser OG hvordan skape god bolyst og godt miljø». Pensjonert lektor og lokalhistoriker Runbjørg Bremseth Hansen ytret i samme avis den 23. mai at «Alle kan si seg enig i at vi må ha noe å leve AV. Men vi må også ha noe å leve FOR. Å skape bo-lyst er viktig, men kanskje vel så viktig: Bli-lyst».

Vår oppfatning er at bolyst, miljø og arbeidsplasser går hånd i hånd. Attraktive arbeidsplasser er ofte også en forutsetning for bli-lyst. I så måte er næringslivets investeringer en nødvendighet for videre utvikling av Kolvereid.