Bankene har ikke lært

LEDER

Det er naturlig at regjeringa holder en fot på bremsen.

Meninger

Regjeringa forlenger den midlertidige forskriften for boliglån. Finansminister Siv Jensen (Frp) følger dermed rådene fra de fleste ekspertene som har uttalt seg om spørsmålet. En rekke økonomer, eiendomsbransjen og Det internasjonale pengefondet (IMF) har anbefalt å forlenge forskriften. IMF mener til og med at forskriften bør gjøres permanent.

Den «gamle» boliglånsforskriften kom som følge av en sammenhengende boligprisoppgang over flere år. Kombinert med nordmenns stadig økende gjeld, utgjør dette samlet en stor risiko for norsk økonomi. Signaler om at rentenivået skal opp kan fort føre til at mange får problemer hvis pilene etter hvert krysser hverandre for dem med for høy gjeld.

Norsk økonomi er sårbar dersom vi får en boligboble som sprekker. Økende gjeld på forbrukslån gir grunn til bekymring. Det er naturlig at regjeringa fortsatt holder en fot på bremsen ved å forlenge den midlertidige forskriften for boliglån. Haken er at det er svært vanskelig for unge boligsøkende å skaffe nok egenkapital til å komme inn på markedet.

Regjeringa har ryggdekning fra opposisjonen på Stortinget. Forskriften innebærer at alle som kjøper bolig må ha 15 prosent av boligens verdi i egenkapital. Boliglånet må også holde seg innenfor fem ganger inntekten.

Regjeringa myker noe opp på rammeverket. Finanspolitiske talsmenn i Frp er blitt hørt slik at det blant annet åpnes for at bankene kan ta skattefrie inntekter som barnetrygd med i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. Det åpnes også for at bankene kan ta pant i BSU-kontoen ved kjøp av første bolig, slik at oppspart beløp kan inngå i egenkapitalen uten at kontoen «brukes opp». Fornuftig!

Årsaken til at forskriften ble innført, var at bankene hadde vært for slepphendte med å gi boliglån. Nå viser det seg at bankene fortsatt ikke har lært. Derfor er det positivt at regjeringen nok en gang slår ned nye gjerdestolper. Bankene ønsket seg større fleksibilitet, men regjeringa holder klokelig fast på dagens kvote for avvik fra reglene. Boliglånsforskriften er fortsatt midlertidig. Bankene må ta ansvar for at den synes å bli permanent i sin karakter.