Gratulerer med steinbrudd og oppdrettsanlegg

Leserinnlegg
Meninger

Da har vi vært i kommunestyremøte i dag. Gratulerer til Harry, det ble dobbeltseier!


Nærøy kommunestyre sier ja til steinbrudd

Med 16 mot 11 stemmer vedtok Nærøy kommunestyre torsdag reguleringsplanen for steinbrudd i Hagan ved Kolvereid.

 

Det kan vi leve godt med, selv om vi ikke er enig med ett og alt i det. Mye av det som har vært av utvikling på Kolvereid de siste årene er det tross alt Harry og Jørn Otto som har stått for, så sånn sett fortjener de det. Så får Harry og Jørn Otto krangle om hvem av dem det med tid og stunder skal settes opp statue av ved innkjørselen til Kolvereid.

En ting er i hvert fall sikkert, det blir ikke av ordfører Aspli som har sittet i ordførerstolen 20 år i strekk nå og egentlig fått til fint lite. Ta for eksempel avlastningsvei fra Storbjørkåsen grustak, som har vært etterspurt av næringslivet over mange tiår. Ingenting har skjedd. Vi håper Harry og Jørn Otto fortsetter å legge press på slik at dette kan gjennomføres om ikke så altfor mange år.

Så må Harry i NTS, med MNH Frank i spissen, sørge for at det blir grundig miljøovervåking av Kolvereidvågen og Foldafjorden i årene som kommer, jobbe videre med utvikling av lukkede anlegg, og etter hvert bruke oppdrettsanlegget i Kolvereidvågen som et utviklingsanlegg for lukkede anlegg. Som lokalt selskap spesielt, men også som børsnotert selskap, håper vi NTS vil stå i spissen for bærekraftig miljømessig utvikling og drift, og krav om lukkede anlegg kommer før eller siden, spesielt for anlegg i sårbare terskelfjorder.

Og Nærøysund Kraftbetong må nøye følge opp alle påkrevde tiltak mht. støv og støy fra steinbruddet oppe i Hagan. Men Jørn Otto, når det blåser sterk vestavind i retning mot varaordfører Rune Arstein kan du bare sprenge og knuse på, uten spyling og noe som helst,- ifølge han blir det jo hverken støv eller støy fra et steinbrudd/pukkverk!

Så ser vi fram til at det etter hvert skal bli slutt på tungtrafikk gjennom Kolvereid sentrum, nå som det blir steinbrudd/pukkverk oppe i Hagan. Men, og som nevnt over, en avlastningsvei bør bygges så snart som mulig. Vi må for øvrig bare gratulere konsulentselskapet Rambøll, som har klart å selge inn at et steinbrudd med pukkverk er positivt for bomiljøet. Her er det penger å tjene for Rambøll: «Få bedre bomiljø, anlegg steinbrudd og pukkverk». 

Og ris til oss selv, som har vært med på å stemme fram Steinar Aspli til ordfører opp gjennom årene. Å utøve såpass mye hersketeknikk og arroganse som han har gjort i disse to sakene synes vi har vært over grensen, ikke helt bra for lokaldemokrati og rekruttering av politikere (han ligner til tider litt på Trump faktisk, en person de fleste av oss kritiserer, på trygg avstand, konformt og komfortabelt).

Til slutt ros til representant Halvard Laugen, han står for sine meninger og argumenterer godt, selv med mektige ordfører Asplis partipisk som vel må svi på ryggen, har sterk ryg, representant Laugen.

Opposisjonsleder Mørck med sine lange og veltalte argumenter skal vi la være å kommentere (vi skal da i demokratiets navn ikke holde på så vi ytrer noe som kanskje kunne bli oppfattet som en trussel, det har jo han vært utsatt for før etter det vi har lest i NA).