«Vi gir derfor full støtte til oppvekstsjef Svein-Arild Rye»

Leserinnlegg

Støtter oppvekstsjefen: Utdanningsforbundet Namsos ved Leif Olav Skillingstad og Knut Erik Heia. 

Meninger

Utdanningsforbundet Namsos har samarbeidet med oppvekstsjef Svein-Arild Rye i mange år og vi kjenner ikke igjen fremstillingen av oppvekstsjefen i innlegget fra Bjørn Mikalsen. Vi føler det har vært et nært og godt samarbeid med Rye, der vi har skilt mellom sak og person. I personalsaker, som er beskrevet i revisjonen, er det som regel personalavdelingen som er involvert. Noen ganger sammen med rådmann og det er sjelden at Rye har vært involvert i personalsaker de siste årene. 


Rapport om oppvekstavdelingas saksbehandling

Nedslående lesning om konflikter

Innspill

Oppvekstenheten i Namsos kommune får kritikk i revisjonsrapport

Oppvekstenheten får kritikk i revisjonsrapport

I en ny revisjonsrapport får oppvekstavdelinga i Namsos kommune svak karakter i faget konflikthåndtering.


Det er derfor feil at oppvekstsjefen blir beskyldt for å ikke skrive referat og at tillitsvalgte ikke blir involvert. Oppvekstsjefen har alltid tatt med tillitsvalgte i de sakene hvor det har vært påkrevet og det å skrive referater fra møter er noe han er veldig nøye med. Vi kan selvsagt ikke svare for hvordan andre organisasjoner i oppvekst opplever samarbeidet med Rye, men vi er godt fornøyd med samarbeidet og hvordan han har involvert oss i arbeidet med at arbeidstakerne får det best mulig i oppvekst i Namsos kommune.

Vi gir derfor full støtte til oppvekstsjef Svein-Arild Rye og vil takke for et godt samarbeid gjennom alle de årene har vært oppvekstsjef i Namsos kommune.