Svar til NA leder

Mirakelpredikanter og kvakksalvere

Leserinnlegg

Men skal vi friste turistene med vakre naturopplevelser, må vi ta bedre vare på naturen.

Oppgjør: Magnar Namsvatn går kraftig imøte med lederen i NA, om saken som omhandlet det lederskribenten mente var kvakksalveri.  Foto: Erlend Malmo

Meninger

Lederen i NA mandag 2. juli hadde denne «gripende» oppfordringen: «Høyst tvilsomme mirakler må det settes en stopper for – med en tydelig lovtekst.»

Utgangspunktet var VG`s såkalte «gravende», for ikke å si «graverende» journalistiske kunst med telefonavlytting og manipulering av utsagn fra intervjuobjekt m.m. NA følger så opp dette med videre å bruke sterke beskrivelser som: «avslørte mirakelpredikantene, - slå ned på virksomheten – hårreisende at dagens lovverk ikke synes å være klar nok til å stoppe kvakksalvere som med Bibelen i hånd tjener grovt på å spekulere i folks lidelser osv.»

For det første så er jeg litt usikker på om Gud lar seg påvirke av en lovtekst utferdiget av f.eks. Bernt Høie. Vi har lov å mene at mirakler Gud utfører er «tvilsomme», men hvilke adjektiver vi enn vil bruke på det, så er det uansett et Guds mirakel at vi i det hele tatt lever! Vil Han gjøre ytterligere mirakler, så er Han suveren til det og bryr seg nok ikke så mye om vårt lovverk i den sammenheng.

Videre må jeg si at det er ganske sterkt og urovekkende at lederen i en avis kan bruke slike uttrykk som uthevet overfor uten hverken å tenke på «Vær Varsom-plakaten», sjekke fakta og tenke på at her blir mange hundre tusen personer i vårt land uthengt på et helt falskt grunnlag. Det er ikke bare predikantene som rammes av dette og ikke alle er heller «slitere» av kirkebenker. Her blir derfor både «kreti og pleti» uthengt for det de har opplevet av «tvilsomme mirakler». Det kunne jeg videre ha fortalt en del om, hvordan bønn ved Pedersen har gitt nytt liv, fred og ro, men la meg heller referere litt av hva H.r.adv. John Ch. Elden sier om «kvakksalveren» Pedersen:

«Stiftelsen er en ideell organisasjon som drives i samsvar med norsk lov. Den er tuftet på religiøse oppfatninger og tro. Den driver ikke medisinsk virksomhet, men går i forbønn. Forbønn kan enten skje ved at trosfeller oftest gratis tar direkte kontakt ved oppmøte, på e-post, ved brev – eller ved frivillig bruk av teletorgtjenesten. Av stiftelsens omsetning i 2016 på rundt 17,6 millioner, kommer 2,6 millioner fra ulike teletorgtelefoner. 177 000 brev er sendt ut med porto til de som har kontaktet stiftelsen.

75 prosent av midlene er anvendt til stiftelsens ideelle formål, mens 15 prosent er medgått til administrasjon og utgifter. Stiftelsestilsynet vokter over at ingen midler brukes privat eller utenfor det lovlige formål.

Det er innenfor religionsfriheten både å argumentere for og å argumentere mot tradisjonell medisin og troen på metafysiske krefter som fyller en med bevisstheten om at noen eller noe er hellig. Ikke minst er det for mange en måte å finne roen på, og som svært mange er godt fornøyde med. En jurist vil alltid kunne argumentere for at all religion er bedrageri ved at det er bevisproblemer knyttet til både Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Svein-Magne Pedersen har selv gitt ut en bok der han presiserer at Jesus ikke er imot medisinsk behandling. Medisiner forkynner han at er en del av Guds skaperverk.

Han har ikke frarådet noen å gå til lege eller å bruke cellegift dersom legen anbefaler dette, selv om han er kritisk i noen private fremprovoserte samtaler VG har tatt opp uten hans samtykke. Hans skepsis og uttalelse om at cellegift i noen tilfeller kan være barbarisk og utdatert har han fra boken «The end of illness» av medisinsk professor David B. Agus. Boken var nr 1 på New York Times bestselgerliste. At 2 av 3 ikke blir bedre med cellegift, har han fra Kreftforeningens medlemsnytt nr 1/2014.

Stiftelsen driver ikke med virksomhet som omfattes av lov om alternativ behandling, og ingen trossamfunn – mer enn leger – kan gi løfter om å kurere alvorlig sykdom. I de skriftlige brev stiftelsen sender alle som ber om forbønn heter det bl.a.: «Jeg er ikke Gud og kan selvsagt ikke love noen helbredelse».

Videre står det «Gud benytter både [medisin og bønn] for å tilføre helse til syke mennesker. Derfor pleier jeg aldri å si til de syke at de skal kutte ut medisiner eller medisinsk behandling. Å kutte ut medisinsk hjelp er uforsvarlig. Føler du at du er blitt feilmedisinert eller at medisinene skader mer enn hjelper, bør du ta kontakt med lege».

Bønn er ikke og kan ikke være noe legemiddel. Det foreligger slik jeg ser det ingen lovbrudd – hverken systematiske eller enkeltvis – i de spørsmål VG har reist.»

Hvis en ønsker å se flere sanne opplysninger i denne saken, anbefaler jeg å gå inn på nettsiden http://www.mjl.no for bl.a. å se hva de «grovt tjente» pengene går til. Det er vel få av oss som får så mye ut av disse «grove» pengene, skulle jeg tro. Høie skulle nok også ha høynet sitt budsjett betraktelig, var det ikke for disse «Høyst tvilsomme mirakler».