BAYER TAR FERIE

Snøras i juli

Meninger

Det er ikke lett å spå om været, annet enn at det blir vær samme hva som skjer. Derfor er det vanlig å glede seg til sommeren slik at en slipper hålke, snørydding og ras av ymse slag. Men jeg har begynt å tvile på om vi kan slappe helt av når det gjelder vinterens trusler på sommeren.

Det gjelder selvfølgelig saken fra et eller annet sted på Vestlandet der en man ikke får lov til å drive kiosk om sommeren fordi den samme kiosken er rasutsatt på vinteren(!). Joda, du leste rett. Rasfaren om vinteren er så stor at det ikke kan drives kioskvirksomhet om sommeren.

Saken har visst ennå ikke fått sin løsning, så vi får alle vente i spenning på hva et eller annet byråkrati vil finne ut. I mellomtiden må trafikken forbi også stoppes om sommeren på grunn av rasfaren om vinteren.

En parallell til dette kan være veien opp til Klompen. Her kan Namsos kommune benytte anledningen til å forby biler å kjøre opp på vårt kjære byfjell nå på sommers tid fordi veien er ufarbar om vinteren. Det vil være helt på linje med kiosksaken på Vestlandet. I tillegg må brøytebilene kjøre med plogen i beredskap hele sommeren fordi det kan jo bli bruk for dem til vinteren.

Derfor ble jeg litt overrasket her om dagen da jeg leste om at en bilfører var blitt bøtelagt for å ha kjørt med piggdekk nylig. Dersom den samme logikken brukes i piggdekksaken som i kiosksaken, bør bileieren få tilbakebetalt boten han fikk. Det er jo glatt om vinteren på like linje som det er fare for snøras, og han tar jo bare hensyn til føret slik det kan bli til vinteren.

Med den store forskjellen det kan være på sommer og vinter i Norge, åpner saken fra Vestlandet opp for enorme endringer i hvordan vi må forholde oss om sommeren med tanke på hvordan det kan bli om vinteren.